W dniach 25-27 listopada w konferecnji "Natura 2000 - korzyści i koszty" wzięło udział ponad 100 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, przedstwawiciele RDOŚ w Krakowie i Katowicach oraz organizacji pozarządowych. 

 

Zaprezentowaliśmy dobre przykłady  gospodarowania na terenie gmin objętych obszarami Natura 2000, projekty wspierające zrównoważony rozwój terenów naturowych. Pokazaliśmy jak można promować region wykorzystując markę Natura 2000. 

Omówiliśmy też możliwości finansowania działań w perspwktywie 2014-2020. Gminy biorące udział w naszym projekcie miały okazję do zaprezentowania atrakcji przyrodniczych i turystycznych, a także dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych. 

 

 W zakładce Do pobrania zamieściliśmy prezentacje wykorzystane podczas konferencji. 

    

  IMG 3593   IMG 3611

                       

  IMG 3598   IMG 3612 

 

  IMG 3625   IMG 3659