100 % NATURY W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE

 

Każda wieś, każde miasto ma własną, niepowtarzalną historię. Piękne legendy, wspaniałe postacie wpisane są w krajobraz ludzkich osiedli i siedlisk...
Prezentując Państwu gminę Górowo Iławeckie, położoną w sercu historycznej krainy Prusów Natangii, pragniemy zaprosić do odwiedzenia naszych malowniczych terenów, poznania historii naszej małej ojczyzny, a przede wszystkim do nawiązania kontaktów z mieszkańcami i przedsiębiorcami, gościnnymi gospodarzami Ziemi Górowskiej, których korzenie wywodzą się z różnych kultur i tradycji.

 

            parezki           stawy

 

Gmina Górowo Iławeckie to miejsce, gdzie życie toczy się pozornie tak samo jak gdzie indziej, jednakże tylko ten, kto tutaj mieszka i zawita wie, że to miejsce szczególne. Decydując się choćby na krótki pobyt w naszych malowniczych okolicach, z pewnością zgodzicie się Państwo ze stwierdzeniem, że Górowszczyzna stanowi doskonałą ofertę dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury, w otoczeniu atrakcyjnych obiektów przyrodniczych i malowniczych
krajobrazów, a także licznych zabytków architektonicznych – a wszystko to tuż przy granicy Unii Europejskiej. Tu w kontakcie z przyrodą, można odnaleźć wartość tradycji, życia zgodnego z naturą, zwiedzić zabytki świadczące o historii tej ziemi, tu tajemnicza przeszłość przeplata się z teraźniejszością i przyszłością.

Gmina Górowo Iławeckie położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w pow. bartoszyckim, zajmując powierzchnię 415,91 km2. Jest ona jedną z większych jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim, zamieszkana jest przez nieco ponad 7 300 osób. Gmina leży w obrębie Pobrzeża Wschodniobałtyckiego, w skład którego wchodzi makroregion Niziny Staropruskiej. I właśnie tu kilkanaście tysięcy lat temu ustępujący lodowiec pozostawił wał morenowy zwany Wzniesieniami Górowskimi z największymi wywyższeniami sięgającymi powyżej 200 m n.p.m. Znacznie mniejsza, wschodnia część gminy leży w mezoregionie Niziny Sępopolskiej. W dużej mierze właśnie ta bardzo urozmaicona rzeźba terenu, duża lesistość oraz wiele zabytków architektonicznych stanowią o atrakcyjności turystycznej gminy Górowo Iławeckie. Przekonać się o tym można przemierzając trzy szlaki rowerowe, na których zlokalizowana jest większość najatrakcyjniejszych dla turysty miejsc. Przez tereny gminy będzie przebiegał także międzynarodowy szlak rowerowy wiodący przez północną i wschodnią Polskę. 

 

            GMINA GÓROWO IŁAWECKIE - Kopia         kaminsk2

 


Lasy stanowią ponad 30% powierzchni gminy i obfitują w interesującą faunę: łosie, jelenie, sarny, dziki, bobry. Spotyka się tu orły bieliki, puchacze, żurawie, czaple czy błotniaki zbożowe. Można tu także zobaczyć gnieżdżącego się w lasach kuzyna najbardziej znanego ptaka gminy – rzadkiego bociana czarnego. Północna część gminy obfituje w liczne zbiorniki wodne, największe z nich to: stawy hodowlane w okolicach Woryn, stawy pomiędzy Dzikowem a Jeziorem Martwym, w okolicach Stegi Małej, Lipnik czy Reszkowa.

 


Ostoja Warmińska
Z uwagi na nieprzeciętne walory środowiskowe ponad 75% powierzchni gminy objęte jest obszarem chronionym Natura 2000 – „Ostoja Warmińska"- ustanowiona jako obszar Natura 2000 przede wszystkim dla ochrony jednego gatunku – bociana białego, który osiąga tu największą liczebność i największe zagęszczenie w kraju (jest to jedyna ostoja w kraju, gdzie populacja bociana białego osiąga tak wysoką liczebność (ponad 2% populacji krajowej). Jest to jednak również bardzo ważna ostoja dla wielu innych gatunków ptaków, występują tu bowiem aż 93 gatunki ptaków waloryzujące obszary Natura 2000 (w tym 81 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych). Jest wśród nich 38 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 15 gatunków z Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Poza bardzo liczną populacją bociana białego obszar zasiedlają m.in.: łabędź krzykliwy, bocian czarny, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, derkacz, żuraw. Ptaki te są gatunkami kwalifikującymi dla ostoi. Ocenia się, że dla nich jest to jedna z najważniejszych ostoi w kraju.

 

 

         BOCIAN BIAŁY             zywkowo1

 


Na obszarze gminy znajduje się Rezerwat przyrody Jezioro Martwe chroniący roślinność wodno-torfowiskową na dystroficznym jeziorze ze stanowiskiem maliny moroszka.
Na terenie gminy znajdują się 64 pomniki przyrody ożywionej i 2 nieożywionej.

 

 

W gminie występują 3 użytki ekologiczne ustanowione w 2009 roku:
• "Malina Moroszka" - ochrona stanowiska maliny moroszko o powierzchni 11,83 ha,
• "Moroszka na Toprzynach" - ochrona stanowiska maliny moroszko o powierzchni 12 ha,
• "Grądzik" - ochrona bazy pokarmowej bociana białego o powierzchni 87,02 ha.


Teren gminy wpisuje się również w obszary chronionego krajobrazu:
• Obszar Chronionego Krajobrazu Wniesień Górowskich - część północno-zachodnia
• Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy - część południowo-zachodnia
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy - część wschodnia.