• lokalne społeczności 10 wybranych gmin - będą odbiorcami i beneficjentami lokalnych działań edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, otrzymają wytworzone materiały; dodatkową korzyścią będzie dla mieszkańców promocja gminy jako atrakcji turystycznej,
  • turyści – poprzez możliwość korzystania z aplikacji mobilnych będą mogli w łatwy sposób zdobyć niezbędne informacje na temat odwiedzanego miejsca, a także poszerzyć wiedzę na temat obszarów Natura 2000,
  • władze lokalne, liderzy i działacze 10 wybranych gmin przedsiębiorcy - działający na lokalnym rynku,
  • ogół społeczeństwa - poprzez emisję cyklu w telewizji ogólnopolskiej informacje na temat zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 trafią do szerokiego grona odbiorców.