Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Publikacje

Kolejna inwestycja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych może zniszczyć jedno z ważniejszych stanowisk skójki - gatunku zagrożonego w skali globalnej.

Aktualnie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania warunków prowadzenia robót hydrotechnicznych na potoku Cedron w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej. W częściach potoku, które zachowały jeszcze swoje naturalne koryto, naukowcy z PAN w Krakowie obok raka szlachetnego, odnotowali także występowanie skójki gruboskorupowej - wymienianej w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce jako gatunek szczególnie zagrożony wyginięciem. Skójka gruboskorupowa jest gatunkiem małży zagrożonym nie tylko w Polsce, ale także w skali globalnej.

Małże te nie występują równomiernie w całym korycie Cedronu, ale zasiedlają głównie gliniaste skarpy brzegowe, w których swoje norki mają również raki szlachetne.

W Polsce stanowiska skójki gruboskorupowej znajdują się na terenach objętych różnymi formami ochrony np. w parkach narodowych czy krajobrazowych. Część stanowisk tego mięczaka uznana została jako reprezentatywna dla polskiej populacji i zaproponowana do ekologicznej sieci obszarów chronionych o randze europejskiej Natura 2000. Obok takich miejsc jak m.in. Bieszczady, Dolina Krąpieli, Dolina Jasiołki, Jar, Rzeki Raduni znalazł się również potok Cedron.

Za skandaliczny należy uznać fakt, iż całość inwestycji MZMiUW zamierza wykonać bez przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko. Towarzystwo będzie wnioskowało o odstąpienie od prowadzenia robót.


Robert Wawręty

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy