Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

 

tyt22606

 

 

I SPOTKANIE MONITORINGOWE

Program

DATA: 22-23 września 2018

MIEJSCE: Wrocław, EkoCentrum


SZCZEGÓLOWY ROGRAM SPOTKANIA

22.09.2018 – godzin: 17:30 - 22:00 - Spotkanie monitoringowe cz. I

Zebranie organizacyjne w Ekocentrum,  przejście/przejazd do Hydropolis - wejście o 18:30 [ul. Na Grobli 17], Powrót do Ekocentrum (kolacja i rozmowy tematyczne) [ul. Świętego Wincentego 25AC]

23.09.2018 – godzina: 10:00 – 16:00 - Spotkanie monitoringowe cz. II  w EkoCentrum

10:00 – 12:00 Przegląd działań w Koalicji - krótkie omówienie poszczególnych działań

12:00 - 12:30 Ocena dotychczasowych działań KRR, wyzwania na przyszłość, rekomendacje dla Koalicji Ratujmy Rzeki

12:30 - 13:15 Przerwa obiadowa

13:15 - 13:45 Komunikacja

13:45 - 14:15 Sprawy bieżące: konsultacje polityki ekologicznej, sprawa programu retencji, Ramowa Dyrektywa Wodna - kampania,

14:15 - 14:45 Aktywizacja członków Koalicji - dyskusja

14:45 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 15:30 Wypracowanie planów i harmonogramu

15:30 - 16:00 Podsumowanie

Spotkanie jest realizowane w ramach projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2018r. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy