TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI

 

logo


PRZYJAZNA ŚRODOWISKU STRATEGIA OCHRONY PRZED POWODZIĄ

 

W publikacji zamieszczono teksty referatów wygłoszonych podczas szkolenia
"Przyjazna środowisku strategia ochrony przed powodzią"
w Osieczanach w dniach 7 - 9 maja 2000r.

 

Copyright © 2000

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 033/ 844 19 34, 842 21 20
e-mail: office@tnz.most.org.pl

 


SPIS TREŚCI:

Janusz Żelaziński
Projekt ustawy prawo wodne

Janusz Żelaziński
Ogólne wiadomości o wezbraniach i powodziach w Polsce

Wojciech Jankowski
Negatywny wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzek na przyrodę

Janusz Żelaziński
Techniczne środki ochrony przeciwpowodziowej i ich zawodność - przykłady polskie i zagraniczne

Krzysztof Kulesza
Uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodnej

Wojciech Jankowski
Ekologiczne metody ochrony przeciwpowodziowej

Paweł Madej
Mapy terenów zalewowych oraz konieczność ograniczenia zabudowy tych terenów

Janusz Żelaziński
Symulacja komputerowa jako metoda badania strategii ochrony przeciwpowodziowej

Roman Konieczny
Aktywność lokalna i dostęp do informacji warunkiem skutecznej ochrony przed powodzią

Andrzej Ruszlewicz
Rozwój zrównoważony w dolinach rzecznych