Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Inicjatywy obywatelskie
na 20-lecie TNZ 

Projekt obejmuje realizację 18 inicjatyw, których celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z zaangażowaniem społeczności lokalnej, służące trwałej ochronie środowiska naturalnego.

bd9f967074b629addc84cddab136c456 Ochrona czynna i monitoring rybitwy czarnej w Dolinie Dolnej Odry PLB 320003 - kluczowym obszarze Natura 2000 dla gatunku. inivjatywa 2 Ogród Edukacyjny Permakulturowy Dzięcioł średniModernizacja i doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt
IMG 0602 3 Pielęgnacja i odtwarzanie starego sadu tradycyjnych odmian drzew owocowychna terenie gminy Brzeźnica DSCF8583 Utworzenie dużej remizy śródpolnej w miejscowości Bęczyn c3127fc431b1667933115a3eebe7181aOdtworzenie dwóch oczek wodnych w miejscowości Bęczyn 01 willow In 7Odtworzenie zadrzewień śródpolnych w postaci nasadzenia „Wierzbowej Alei” 05 palisada in 8 Wioska przyrodniczo – edukacyjna w miejscowości Targowisko inivjatywa 9 Założenie Pokazowego Sadu ze starych odmian drzew sadowniczych występujących na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w gminie Stryków” - „Sad na Dworze” Ogrodu Warzywno OwocowegoZałożenie Edukacyjnego Ogrodu Warzywno- Owocowego prowadzonego metodami permakulturowymi w Niesułków-Kolonia  29619d09dfe08cd2aa3ae08fe3280585 Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego w Krynkach w ramach działania lokalnej powiat sokólski, gmina Krynki, miasto Krynki, społeczności Rybitwa rzeczna 2 in 12Ochrona czynna i monitoring rybitwy rzecznej w Dolinie Dolnej Soły PLB120004– kluczowym obszarze Natura 2000 dla gatunku Mroczek in 13Czynna ochrona ptaków i nietoperzy w Krzeszowicach Modraszek telejus in 14 Czynna ochrona bogatej w storczyki łąki modraszkowej znajdującej się na północny wschód od stacji kolejowej w Libiążu. nawłoć 3 Usuwanie roślinności inwazyjnej z wybranych miejsc będących we wstępnej fazie inwazji na terenie gminy Krzeszowice 2437ba8bb9e0473584c7f9d98c763ba4Leczenie dzikich zwierząt Srokosz in 17Miechów gościnny dla ptaków Gody żaby wodnej in 18 Czynna ochrona płazów w gminie Krzeszowice.