Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Joanna Zalewska-Gałosz- Dr hab. biologii. Osoba zajmująca się ochroną środowiska zarówno zawodowo, jak i społecznie.

Wykonanie odkrzaczania i koszenia łąki, usunięcie nadmiaru materii organicznej z oczyszczonej powierzchni. W trakcie oczyszczania łąki, wykonanie warsztatów otwartych dla społeczeństwa.

  • Poprawienie stanu siedliska gatunków chronionych: kukułka szerokolistna, kukułka krwista, modraszek telejus poprzez wykoszenie i odkrzaczenie łąki będącej ich siedliskiem. Oczyszczenie 0,5 ha łąki.
  • Wzrost świadomości przyrodniczej uczestników warsztatów. Na podstawie prostych ankiet realizowanych przed i po realizacji projektu: 40 osób.

Zakupy materiałów i sprzętu niezbędnego dla realizacji inicjatywy w tym min: kosa wraz z osprzętem, sekatory, worki, akcesoria BHP. Wywóz/utylizacja materi organicznej.

-

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Joanna Zalewska-Gałosz

ul. Krakowska 28a,
32-065 Krzeszowice
tel. 502 373 867

email: ekoakcje@gmail.com

Kontakt: Joanna Zalewska-Gałosz
e-mail: joanna.galosz@gmail.com

INFORMACJE O PROJEKCIE