Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Nieformalna grupa mieszkańców gminy Krzeszowice

Spotkanie otwierające, rozstawienie płotków, cykliczne kontrole połączone z opróżnianiem pułapek, warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, zwinięcie płotków, spotkanie podsumowujące.


1. Rozstawienie płotków herpetologicznych w dwóch miejscach w gminie Krzeszowice.
2. Wzrost świadomości mieszkańców Krzeszowic, większa tolerancja mieszkańców dla płazów w otoczeniu. Ocena na podstawie prostych ankiet realizowanych przed i po prezentacji projektu.

.......

-

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Nieformalna grupa mieszkańców gminy Krzeszowice

ul. Krakowska 28a,
32-065 Krzeszowice
tel. 502 373 867

email: ekoakcje@gmail.com

Kontakt: Bożena Stachowska
tel. 691 423 735,
email: bozencia75@wp.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE