Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Jacek Gądek - praktyk w dziedzinie uprawy wierzb przeznaczonych do tworzenia żywej architektury oraz rzemiosła artystycznego. Specjalizuje się w projektowaniu i sadzeniu żywych konstrukcji z roślin o przeznaczeniu estetyczno– użytkowym.

 1.  Zakup wierzbowych żywokołów i naturalnego kruszywa.
 2.  Transport wierzbowych żywokołów i naturalnego kruszywa na miejsce inicjatywy.
 3.  Organizacja trzydniowych warsztatów społecznych, przeprowadzenie nasadzeń i ułożenie podłoża ścieżki pieszo – rowerowej z naturalnego kruszywa.
 4. Całoroczna pielęgnacja wierzbowych nasadzeń w rytm kalendarza biodynamicznego i wegetacyjnego żywej architektury z drzew.

 • Odtworzenie cennego, zanikającego środowiska przyrodniczego.
 •  Zwiększenie lokalnej bioróżnorodności.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi - śródpolne zadrzewienia i zakrzewienia ograniczają erozję i spływ azotanów do środowiska wodnego.
 • Powstanie miejsca umożliwiającego prowadzenie ciekawych zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej. Lokalna społeczność czyli mieszkańcy Targowiska zyskają miejsce wypoczynku – Wierzbowa Aleja ma pełnić funkcję szlaku rowerowego / ścieżki spacerowej łączącej centrum wioski z terenami rekreacyjnymi.
 • Podniesienie świadomości przyrodniczej i wrażliwości na lokalne środowisko wśród uczestników zaplanowanych zajęć i warsztatów.
 • Integracja lokalnej społeczności. Bezpośredni uczestnicy: młodzieżmiejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz harcerze posiądą praktyczną wiedzę dotyczącą rozsadzania wierzb i ich znaczenia w ekosystemie.
 • Nawiązanie współpracy z Gminą w zakresie lokalnej ochrony przyrody.
 • Podniesienie walorów krajobrazowych okolicy.

Zakup i transport 300 szt żywokołów wierzbowych, zakup i transport naturalnego kruszywa i ziemi do nasadzeń, zakup narzędzi niezbędnych do realizacji (łopaty, gumiaki, rękawice robocze), pilarka spalinowa. 

Prace zakończone zgodnie z planem

-

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Jacek Gądek

Targowisko 271
NIP: 683-132-39-50
tel. 505 146 585

www.wierzba.malopolska.pl
email: jacek.gadek@eastwind.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE