Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi


Modernizacja i doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

Rejestracja ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Wyposażenie lokalu w sprzęt niezbędny do niesienia pomocy dzikim zwierzętom. Opieka nad zwierzętami.

Przewidywanym rezultatem jest  szybsza i skuteczniejsza pomoc dzikim zwierzętom objętych ochroną prawną oraz zwiększenie liczby przyjmowanych dzikich zwierząt w ciągu roku. Rozszerzenie pomocy większym gatunkom ptaków i ssaków. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

tutaj wpisz tekst

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Fundacja Bieszczadziki

 

Fundacja Bieszczadziki
Bukowsko 277
38-505 Bukowsko
adres e-mail:  bieszczadziki@gmail.com

INFORMACJE O PROJEKCIE