Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Karol Ciężak - działacz społeczny inicjujący i wspierający ochronę środowiska naturalnego w kraju, były urzędnik administracji publicznej i geodeta.

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, będących pokazem sadzenia młodych drzewek i pielęgnacji starych drzew owocowych.
Utworzenie sadu pokazowego w Bęczynie.
Ponadto, organizacja i przeprowadzenie jesiennego spotkania połączonego z wyciskaniem soku i degustacją przetworów ze starych odmian.

Pomoc w ratowaniu starych sadów na terenie gminy.
Przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych.
Odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew.
Możliwość udziału w ciekawych zajęciach i warsztatach.
Powstanie miejsca umożliwiającego prowadzenie zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej.
Możliwość pobierania zrazów do szczepienia drzew owocowych z utworzonego sadu pokazowego.
Podniesienie walorów krajobrazowych okolicy.
Nawiązanie współpracy z Gminą Brzeźnica i Towarzystwem na Rzecz Ziemi w zakresie lokalnej ochrony przyrody.

 

tutaj wpisz tekst

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Karol Ciężak

Węglówka 32,
32 412 Wiśniowa
tel. 502 335 098
 email: karol.ciezak@wp.pl


INFORMACJE O PROJEKCIE