Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Stowarzyszenie OKOLICA

  • Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wybranej części założenia.
  • Zakup materiałów niezbędnych do wykonania planowanych zadań (np. worki na śmieci, rękawice, narzędzia, papier itp.)
  • Wykonanie projektu plakatu, wydruk, rozwieszenie i akcja informacyjna o Akcji I oczyszczania terenu parku.
  • Akcja I oczyszczania terenu ze śmieci,

  • Wspieranie budowania świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspólne działania przy porządkowaniu terenu parku, łączenie mieszkańców w proces decyzyjny dotyczący przyszłości terenu i możliwości jego wykorzystania. Działania mają na celu zaktywizowanie w/w grup, stworzenie sytuacji w której mogą kształtować się postawy korzystne dla środowiska i lokalnej społeczności.
  • Uporządkowanie terenu parku umożliwiające prowadzenie działań kulturalnospołecznych i przyrodniczych na terenie parku (usunięcie i wywiezienie śmieci z parku i ruin stajni, uporządkowanie terenu poprzez wykoszenie traw na łąkach i w sadzie oraz usunięcie zakrzewień).

  • Zakupy materiałów i sprzętu niezbędnego dla realizacji inicjatywy.
  • Inwentaryzacja drzewostanu w tym ocena gatunków inwazyjnych dla około 9ha.
  • Organizacja warsztatu społecznego/instruktażowego.

-

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Stowarzyszenie OKOLICA

15-337 Białystok,
ul. Pułaskiego 113/47
NIP: 542-307-59-30
REGON: 200201258
tel. 607 635 983,
85/6633393

email: st.okolica@gmail.com
snary@go2.pl

Kontakt: Małgorzata
Grabowska-Snarska
tel. 607 635 983,
85/6633393

INFORMACJE O PROJEKCIE