Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Nieformalna grupa mieszkańców gminy Krzeszowice- Grupa nie jest formalnie związana w żaden sposób, jednak od kilku lat z własnych środków realizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i aktywnością obywatelską.

  1. (2015r.)Inwentaryzacja i waloryzacja miejsc, gdzie występują rośliny inwazyjne: głównie kolczurka i rdestowce. Pierwsze usuwanie roślin inwazyjnych, aby nie dopuścić do wytworzenia się diaspor. Rozdrabnianie i wywożenie biomasy. Spotkanie z mieszkańcami gminy w terenie + włączenie ich w działania. Publikacja w mediach.
  2. (2016r.) Drugie usuwanie roślin inwazyjnych. Rozdrabnianie i wywożenie biomasy. Usuwanie podziemnych części roślin. Plandekowanie czyszczonego terenu. Spotkanie zamykające. Publikacja w mediach.

  • Oczyszczenie z roślinności inwazyjnej co najmniej 5 lokalizacji.
  • Wzrost świadomości mieszkańców Krzeszowic, wzrost świadomości w zakresie zagrożeń dla środowiska przez roślinność inwazyjną - 60 osób. Na podstawie prostych ankiet realizowanych przed i po prezentacji projektu.

Zakupiono m.in.: rozdrabniacz spalinowy, karczowniki- sztuk , tkanina do ściókowania, szpadle, sekatory, worki. Utylizacja/wywóz materi organicznej.

-

 

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Nieformalna grupa mieszkańców gminy Krzeszowice.

tel. 502 373 867

email: ekoakcje@gmail.com

Kontakt: Wojciech Gałosz
ul. Krakowska 28a,
32-065 Krzeszowice
tel. 502 373 867
e-mail: wojciech.galosz@gmail.com

INFORMACJE O PROJEKCIE