Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Daria Krawczyk-Borys -osoba fizyczna – wraz z mężem są właścicielami działki ok.1,5h w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich przylegającą do Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy, a za nim Lasu Janinowskiego,
największego w centralnej Polsce lasu bukowego.

 1. Celem projektu jest założenie pokazowego sadu ze starych odmian drze sadowniczych. Jest on niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i stworzenia swoistego banku wielu tradycyjnych odmian drzew owocowych.
 2. Założenie sadu ze starych odmian drzew sadowniczych.
 3. Zamówienie projektu sadu, dobranie odpowiednich odmian i ich niezbędnej ilości z uwzględnieniem tradycyjnych starych odmian sadowniczych, by zachować lokalne bogactwo genetyczne.
 4. Dobranie składu gatunkowego i planu nasadzeń.
 5. Zaplanowanie systemu podlewania młodych drzewek.
 6. Przygotowanie terenu pod nasadzenia, w tym zabezpieczenie przed dzikimi zwierzętami.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, w tym utworzenie w formie warsztatu, sadu pokazowego z tradycyjnymi odmianami w Niesułków-Kolonia.
 8. Przeprowadzenie zimowych, letnich, wiosennych warsztatów.
 9. Dbanie o stare drzewa owocowe i ich odmładzanie.
 10. Projekt i wykonanie tabliczek z nazwami drzew w sadzie.
 11. Rozpowszechnianie wiedzy oraz działania promocyjne działań skierowanych na zachowanie starych odmian drzew owocowych dzięki uświadamianiu korzyści z nich płynących.
 12. Nakręcenie amatorskiego filmiku edukacyjno-dokumentacyjnego, następnie jego promocja na portalach społecznościowych.
 13. Współpraca z: Szkołami; Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Stryków; Dom Kultury w Strykowie; Dom Kultury w Niesułkowie; Izbę Rolniczą; Chorągwią ZHP – woj.łódzkiego; Edukatorzy Domowi; Organizację Cohabitat; Stowarzyszenie Edukatorów Domowych w Polsce; Mieszkańcami gminy Stryków; Urząd Gminy Stryków – osobą odpowiedzialną za ochronę środowiska Anną Rosak oraz Burmistrzem Gminy oraz jego Z-cą.

 1. Razem minimum 121 bezpośrednich beneficjentów w ciągu roku od rozpoczęcia realizacji projektu. W kolejnych latach działania będą urozmaicane i dbanie o sad ma stanowić element dalszych warsztatów. Zabezpieczanie sadu przed zimą, a zarazem uzyskanie szczepek w trakcie warsztatów będzie dodatkową korzyścią. Projekt zakłada, że ilość beneficjentów w ciągu 5 lat, będzie stale rosnąć.
 2. Powstanie trwałego pokazowego sadu śródpolnego.
 3. Wzrost świadomości społecznej o korzyściach i możliwościach zachowania starych tradycyjnych odmian drzew owocowych. Pomoc w ratowaniu starych sadów na terenie gminy.
 4. Przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych. Odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew.
 5. Dla okolicznych właścicieli sadów – możliwość pobierania zrazów do szczepienia drzew owocowych z utworzonego sadu pokazowego.
 6. Lokalna społeczność zyska ciekawy wyróżnik dla swojego terenu - swego rodzaju markę - budowaną wokół informacji, że w okolicy są dobrze zachowane sady starych odmian – źródło smacznych i zdrowych owoców. To hasło, z którego mogą korzystać np. właściciele gospodarstw agroturystycznych.
 7. Możliwość udziału w ciekawych zajęciach i warsztatach.
 8. Powstanie miejsca umożliwiającego prowadzenie praktycznych zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej na temat sadów.
 9. Podniesienie świadomości przyrodniczej i wrażliwości na lokalne środowisko wśród uczestników zaplanowanych zajęć i warsztatów.
 10. Integracja lokalnej społeczności.
 11. Nawiązanie współpracy z Gminą Stryków i Towarzystwem na Rzecz Ziemi w zakresie lokalnej ochrony przyrody
 12. Podniesienie walorów krajobrazowych okolicy.
 13. Wzrost wiedzy o żywności tradycyjnej i sposobach jej przetwarzania oraz konserwowania.
 14. Rozwój w kierunku sadzenia żywej architektury - żywopłotów, i pobudzenie kreatywności w czerpaniu korzyści z współdziałania z siłami natury.
 15.  Wzrost bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających kontynuowany przez uczestników warsztatów poprzez ich lokalne inicjatywy, zarówno na terenach własnych gospodarstw jak i poprzez szerzenie praktycznej wiedzy w swoich społęcznościach.

Sad o powierzchni ok. 3000m2 został zabezpiecozny przed dzikimi zwierzętami ogordzeniem z żywokołów. Na przygotowanym terenie zostały posadzone stare odmiany drzew owocowych w tym m.in. jabłonie, grusze, czereśnie, wiśnie i śliwki. Zakup materiałów i sprzetu niezbędnego do realizacji inicjatywy w tym min: sadzonki wierzby, drzewek, siatki leśnej, piły spalinowej, kosiarki. Wykonanie projektu sadu ze starymi odmianami drzew sadowniczych. Przygotowanie terenu pod nasadzenia w tym prace ogrodnicze (oranie, bronowanie itp.) Zabezpieczenie powierzchni sadu siatką leśna. Organizacja warsztatu społecznego/instruktazowego. Opracowanie filmu instruktażowego.

-

 

 

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Daria Krawczyk-Borys

ul.Orla 9/3
90-317 Łódź
tel. 533-03-8888

email: daria.krawczyk.borys@gmail.com

 

INFORMACJE O PROJEKCIE