Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Projekt obejmuje realizację 18 inicjatyw, których celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z zaangażowaniem społeczności lokalnej, służące trwałej ochronie środowiska naturalnego o zróżnicowanej tematyce i sposobach realizacji,
1. Ochrona czynna i monitoring rybitwy czarnej w Dolinie Dolnej Odry PLB320003 – kluczowym obszarze
Natura 2000 dla gatunku
2. Ogród Edukacyjny Permakulturowy w Zagórowie
3. Otwarcie Centrum Pomocy Dla Dzikich Zwierząt w Krakowie
4. Pielęgnacja i odtwarzanie starego sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych
na terenie gminy Brzeźnica
5. Utworzenie dużej remizy śródpolnej w miejscowości Bęczyn
6. Odtworzenie dwóch oczek wodnych w miejscowości Bęczyn
7. Odtworzenie zadrzewień śródpolnych w postaci nasadzenia „Wierzbowej Alei”
8. Wioska przyrodniczo – edukacyjna w miejscowości Targowisko
9. Założenie Pokazowego Sadu ze starych odmian drzew sadowniczych występujących na terenie Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w gminie Stryków” - „Sad na Dworze”
101. Założenie Edukacyjnego Ogrodu Warzywno-Owocowego prowadzonego metodami permakulturowymi w
Niesułków-Kolonia
11. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego w Krynkach w ramach działań lokalnej społeczności
12. Ochrona czynna i monitoring rybitwy rzecznej w Dolinie Dolnej Soły PLB120004– kluczowym obszarze
Natura 2000 dla gatunku
13. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy w Krzeszowicach
14. Czynna ochrona bogatej w storczyki łąki modraszkowej znajdującej się na północny wschód od stacji
kolejowej Libiąż
15. Usuwanie roślinności inwazyjnej z wybranych miejsc będących we wstępnej fazie inwazji na terenie gminy
Krzeszowice
16. Leczenie dzikich zwierząt
17. Miechów gościnny dla ptaków
28. Czynna ochrona płazów w gminie Krzeszowice.