W dniach 11-13.10.2016 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL ECO SYSTEM, gdzie Towarzystwo na Rzecz Ziemi promowało Gminy uczestniczące w projekcie "Natura znowu się o(d)płaca". Jak widać prezentowane materiały cieszyły się dużym zainteresowaniem.

pe 1ok

poleko2016ok

pe 2ok

W dniach 8-10.04.2016 r. odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 w Kielcach. Były tam prezentowane m.in. oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, a także zorganizowano degustacje potraw regionalnych. Towarzystwo na rzecz Ziemi promowało na swym stoisku walory turystyczne Gmin uczestniczących w projekcie "Natura znów się o(d)płaca".

kiel20163ok

kiel20162ok

kiel20161ok

W dniach 10–12 października 2016 r. przedstawiciele wszystkich gmin uczestniczących w projekcie odwiedzili rejon Rotenburga nad Fuldą, gdzie zapoznali się z prowadzoną na tych terenach ochroną przeciwpowodziową zwiedzając m.in. obszar łąk w rejonie Doliny Fuldy oraz poznali korzyści włączenia go w obszar Natura 2000.

ruten1

ruten2

ruten3

ruten4

ruten5

Zapraszamy do obejrzenia szóstego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Długosiodło. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

dluikofil

Towarzystwo na rzecz Ziemi serdecznie zaprasza na konferencje podsumowujące realizację projektów "Chronimy Wiśliska" oraz "Natura znów się o(d)płaca", które odbędą się w dniach 18-20 października 2016 r. w Zatorze (Zatorska Agencja Rozwoju, ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator). Udział w konferencjach jest bezpłatny (również z zapewnieniem noclegów w Zatorze). Zgłoszenie na konferencje wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Tematyka pierwszej konferencji (Co dalej z ochroną i zagospodarowaniem Wisły?) nawiązuje z jednej strony do prowadzonych działań na rzecz turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania doliny Wisły, a z drugiej do rządowych planów poprawy żeglowności Wisły i budowy Kanału Śląskiego.

Druga konferencja poświęcona będzie tematowi budzącemu kontrowersje w wielu gminach - eksploatacji surowców mineralnych. Doświadczenia Zatora pokazują, że działalność inwestycyjną w tym zakresie można pogodzić z oczekiwaniami mieszkańców i wymogami ochrony srodowiska, a tereny poeksploatacyjne mogą stać się atrakcyjnymi miejscami rekreacji i bytowania rzadkich gatunków, dla których tworzy się ostoje sieci Natura 2000. Z drugiej strony niewłaściwy sposób eksploatacji i rekultywacji kreuje czarny obraz tej gałęzi gospodarki.

Podczas trzeciego dnia odbędzie się wizyta studyjna po Dolinie Karpia:
- wycieczka z ornitologiem po kompleksach stawów karpiowych,
- spływ galarem po Wiśle połączony z degustacją produktów lokalnych Doliny Karpia.

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia siódmego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Spytkowice. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

spytikofilm

Towarzystwo na rzecz Ziemi zakończyło realizację 10 wizyt studyjnych dla przedstawicieli wszystkich 10 gmin zaangażowanych w realizację projektu do podobnych obszarów, w których funkcjonowanie obszarów Natura 2000 przynosi wymierne korzyści:

Wizyty zorganizowane zostały w następujących terminach:

  1. 3 – 4 lipca 2015 r. przedstawiciele Gminy Rząśnik odwiedzili obszar Doliny Karpia, gdzie zapoznali się z funkcjonującym na tym obszarze Ekomuezum Doliny Karpia, w którym współpracę podmiotów społecznych, gospodarczych i publicznych wykorzystuje się do ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego

  2. 27 – 29 lipca 2015 r. przedstawiciele Gminy Urszulin odwiedzili obszar Doliny Baryczy zapoznając się z ofertą lokalnych przedsiębiorców, bazujących w swoich działaniach na lokalnych produktach obszaru Natura 2000

  3. 27 – 28 sierpnia 2015 r. przedstawiciele Gminy Kobylnica odwiedzili Czarnków, gdzie zapoznali się z ofertą lokalnych przedsiębiorców działających w oparciu o obszary Natura 2000 oraz lokalnymi inicjatywami promującymi przyrodniczy charakter regionu

  4. 1 – 3 października 2015 r. przedstawiciele Gminy Spytkowice oraz Gminy Oświęcim odwiedzili teren Górnołużyckiej Krainy Wrzosowisk i Stawów zapoznając się m.in. z możliwościami wykorzystania rybackiego dziedzictwa obszaru do jego promocji

  5. 27 – 28 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Gminy Miechów odwiedzili rejon Wachau gdzie zapoznali się m.in. z projektem LIFE + dotyczącym odtworzenia łąk w obszarze Natura 2000

  6. 16 – 18 maja 2016 r. przedstawiciele Gminy Przygodzice odwiedzili Kłopot oraz Ruhstadt, gdzie zwiedzili Europejską Wioskę Bocianią oraz rezerwat biosfery UNESCO

  7. 31 maja – 1 czerwca 2016 r. przedstawiciele Gminy Turawa odwiedzili Słońsk, zwiedzając w szczególności Park Narodowy „Ujście Warty”

  8. 12 – 14 lipca 2016 r. przedstawiciele Gminy Zarszyn odwiedzili Małą Fatrę, poznając korzyści płynące z rozwoju turystyki i promocji produktów lokalnych na obszarach NATURA 2000

  9. 28 – 30 września 2016 r. przedstawiciele Gminy Długosiodło odwiedzili obszar Lubelszczyzny, zapoznając się z ofertą lokalnych przedsiębiorców, bazujących w swoich działaniach na lokalnych produktach obszaru wytwarzanych na obszarach Natura 2000

Powyższe wizyty, które miały na celu zapoznanie z funkcjonowaniem obszarów NATURA 2000 cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich uczestnicy mieli okazję porozmawiać  z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary NATURA 2000 co z pewnością zaowocuje przeniesieniem pewnych wzorców na tereny, które sami zamieszkują.

wysstudnso2 1ok

wysstudnso2 2ok

wysstudnso2 3ok

wysstudnso2 4ok

wysstudnso2 5ok

wysstudnso2 6ok

wysstudnso2 7ok

Zapraszamy do obejrzenia piątego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Rząśnik. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

rzasfiliko

Jednym z najefektywniejszych sposobów promocji gmin jest dystrybucja map krajoznawczych. Towarzystwo na rzecz Ziemi zakończyło proces wydawania map z częścią kartograficzną i informacyjną dla wszystkich 10 gmin uczestniczących w projekcie.

mapamalaoksj 

Zapraszamy do obejrzenia czwartego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Urszulin. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

czwodcnso2

Wydanie zestawu 10 płyt DVD z filmami promocyjnymi Gmin uczestniczących w projekcie. Wszystkie filmy są dostępne na kanale YouTube pod tym linkiem.

dvdokls

Towarzystwo na rzecz Ziemi serdecznie zaprasza na konferencję inaugurującą realizację projektu "Natura znów się o(d)płaca", która odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2015 r. w Hotel&SPA Kocierz (34-120 Andrychów, ul. Beskidzka 206, Targanice). Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie na konferencję wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:
http://bit.ly/1Oo6UdF

Agenda konferencji znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia dziesiątego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Kobylnica. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

kobikofilmk

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Oświęcim. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

film3ikook

Zapraszamy do obejrzenia dziewiątego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Turawa. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

turfiliko

Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Przygodzice. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

przygikofil

 

Zapraszamy do obejrzenia ósmego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Zarszyn. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

zarikofilm

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka cyklu "Natura znów się o(d)płaca" przybliżającego walory przyrodnicze Gminy Miechów. Film ten będzie prezentowany również w TVP Program II.
Film można zobaczyć pod tym linkiem.

miekadiko

     img tnz logo                   nfosigw                 problem                   img logo1                    img wfosigw logo

Today 3

Yesterday 2

Week 5

Month 286

Wszystkich odwiedzin 7554