W ramach realizacji projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Prezentacja Gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się o(d)płaca” w programie II TVP oraz w kanale internetowym Youtube.

  2. Udzielenie Gminie pomocy eksperckiej o wartości 30.000,00 PLN w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) lub sfinansowania dodatkowych działań promocyjnych we wskazanej przez gminę formie.

  3. Organizacja wizyty studyjnej mieszkańców Gminy (krajowej lub zagranicznej) do podobnego obszaru Natura 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści.

  4. Wsparcie promocyjne gminy w formie: przygotowania i wydania mapy Gminy i obszaru Natura 2000 promującej walory gminy - przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp. (nakład 10 tys. egz.); przygotowania i wydania płyty DVD z filmem promującym gminę (nakład 10 tys. egz.); udziału w targach ochrony środowiska Pol-Eco-System i turystycznych Tour Salon; przygotowania strony internetowej projektu.

  5. Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji z udziałem wszystkich uczestników projektu, mediów i zainteresowanych osób, której celem będzie podsumowanie projektu, prezentacja i promocja jego wyników, wymiana doświadczeń i prezentacja możliwych (dalszych) działań związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000 łącznie z potencjalnymi źródłami finansowania.

     img tnz logo                   nfosigw                 problem                   img logo1                    img wfosigw logo

Today 3

Yesterday 2

Week 5

Month 286

Wszystkich odwiedzin 7554