Zasadniczym efektem projektu będzie wzrost akceptacji dla sieci Natura 2000 i generalnie ochrony przyrody w Polsce, obalenie mitu, że Natura 2000 uniemożliwia rozwój.

Efekty szczegółowe:

  • Stworzenie i umocnienie pozytywnego wizerunku sieci Natura 2000 w społeczeństwie, zarówno na poziomie lokalnym, jak ogólnopolskim.

  • Uświadomienie korzyści związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000.

  • Wypromowanie pozytywnych przykładów harmonijnego współżycia społeczności lokalnych z Naturą 2000, pozytywnych przykładów wykorzystania walorów ostoi Natura 2000.

  • Wzmocnienie regionów, które uważają, że są poszkodowane w związku z utworzeniem ostoi Natura 2000. 

  • Wypromowanie Natury 2000 jako europejskiej sieci obszarów chronionych i zasad jej ochrony (co podlega ochronie i w jaki sposób).

  • Wypromowanie projektów i inicjatyw związanych z utworzeniem sieci Natura 2000.

  • Zainicjowanie nowych działań związanych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych ostoi Natura 2000.

  • Wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 i całej sieci dla lokalnego ekorozwoju.

  • Wypromowanie na poziomie lokalnym i wykorzystanie mechanizmów finansowych związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000, w szczególności programów Life+ i Priorytet V PO Infrastruktura i Środowisko.

  • Wykorzystanie doświadczeń wnioskodawcy we wdrażaniu sieci Natura 2000 na poziomie lokalnym, nabycie nowych umiejętności, kontaktów i doświadczeń, wzmocnienie organizacji.

Zostanie sprawdzone czy projekt osiągnął zakładane cele. Raport z realizacji zostanie opublikowany na stronie www projektu, przesłany do sponsorów, mediów i potencjalnie zainteresowanych podmiotów.

     img tnz logo                   nfosigw                 problem                   img logo1                    img wfosigw logo

Today 4

Yesterday 2

Week 6

Month 287

Wszystkich odwiedzin 7555