Projekt jest skierowany do wszystkich środowisk, od których zależy wdrażanie programu Natura 2000 czyli:

  • lokalnych decydentów, liderów i działaczy 10 wybranych gmin poprzez włączenie ich w projekt, możliwość udziału w tworzeniu i realizacji nowych „gminnych” projektów, lepsze przygotowanie do pozyskiwania i akomodacji środków pomocowych, skierowanie aktywności na działania pozytywne

  • lokalnych decydentów, liderów i działaczy 10 wybranych gmin, którzy otrzymają narzędzia do promocji swojego regionu

  • lokalnych społeczności 10 wybranych gmin, które będą odbiorcami i beneficjentami lokalnych działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, otrzymają wytworzone materiały

  • lokalnych społeczności 10 wybranych gmin, poprzez promocję gmin i nowe projekty, które przyczynią się do wzrostu ruchu turystycznego i pozyskania inwestorów

  • nauczycieli i uczniów, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych materiałów, np. podczas lekcji przyrody

  • Ministerstwa Środowiska, Generalnej i Regionalnych Dyrekcje Ochrony Środowiska – otrzymają wsparcie w działaniach służących wdrażaniu Natury 2000, zmniejszy się presja na korektę granic ostoi

  • decydentów różnych szczebli – dowiedzą się jak korzystać z istnienia obszarów Natura 2000, zapoznają się z pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie

  • ogół społeczeństwa, które przekona się, że możliwe jest harmonijne współżycie z Naturą 2000, a działania podejmowane na rzecz tworzenia ostoi nie blokują rozwoju, ale są warunkiem jego trwałości

  • przedstawiciele wnioskodawcy, którzy będą mogli efektywnie spożytkować doświadczenia z realizacji dotychczasowych projektów, w szczególności związanych z promocją sieci Natura 2000

Projekt przewiduje działania, które jak się wydaje nie dublują działań innych podmiotów związane z promocją Natury 2000, które nastawione były/są głownie na działania edukacyjne, ale stanowi ich uzupełnienie i rozszerzenie. Dzięki programom telewizyjnym ma szansę dotrzeć do znaczącej części społeczeństwa.

Projekt bazuje na doświadczeniach beneficjenta z realizacji podobnych działań w Kotlinie Oświęcimskiej i Dolinie Karpia (m.in. projekty "Promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Kotlinie Oświęcimskiej" i "Ekomuzeum Karpia"), a także realizowanym w latach 2010-13 kampanii promującej sieć Natura 2000 pod hasłem „Natura się o(d)płaca”. 

     img tnz logo                   nfosigw                 problem                   img logo1                    img wfosigw logo

Today 3

Yesterday 2

Week 5

Month 286

Wszystkich odwiedzin 7554