Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Strona projektu: www.tnz.most.org.pl/100procentnatury
 

Cele

- podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję racjonalnych sposobów korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów NATURA 2000;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natury 2000 w społeczeństwie;

- zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych gmin objętym projektem oraz w społeczeństwie;

- wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 do promocji gmin objętych projektem;

- zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z wykorzystaniem korzyści jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie;

- wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w promocji ekoturystyki.

Grupa docelowa

- lokalne społeczności 10 wybranych gmin będą odbiorcami i beneficjentami lokalnych działań edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, otrzymają wytworzone materiały, a dodatkową korzyścią będzie dla mieszkańców promocja gminy jako atrakcji turystycznej;

- turyści poprzez możliwość korzystania z aplikacji mobilnych będą mogli w łatwy sposób zdobyć niezbędne informacje na temat odwiedzanego miejsca, a także poszerzyć wiedzę na temat obszarów Natura 2000;

- władze lokalne, liderzy i działacze 10 wybranych gmin przedsiębiorcy działający na lokalnym rynku;

- ogół społeczeństwa poprzez emisję cyklu w telewizji ogólnopolskiej informacje na temat zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 trafią do szerokiego grona odbiorców.

Działania

- konkurs dla gmin;

- cykl 10 filmów telewizyjnych;

- przewodniki multimedialne wykorzystujące aplikacje mobilne;

- udział w targach POLEKO 2015;

- konferencja.

  

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy