Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Projekt obejmuje realizację 18 inicjatyw, których celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z zaangażowaniem społeczności lokalnej, służące trwałej ochronie środowiska naturalnego o zróżnicowanej tematyce i sposobach realizacji:


1. Ochrona czynna i monitoring rybitwy czarnej w Dolinie Dolnej Odry PLB320003 – kluczowym obszarze
Natura 2000 dla gatunku
2. Ogród Edukacyjny Permakulturowy w Zagórowie
3. Otwarcie Centrum Pomocy Dla Dzikich Zwierząt w Krakowie
4. Pielęgnacja i odtwarzanie starego sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych
na terenie gminy Brzeźnica
5. Utworzenie dużej remizy śródpolnej w miejscowości Bęczyn
6. Odtworzenie dwóch oczek wodnych w miejscowości Bęczyn
7. Odtworzenie zadrzewień śródpolnych w postaci nasadzenia „Wierzbowej Alei”
8. Wioska przyrodniczo – edukacyjna w miejscowości Targowisko
9. Założenie Pokazowego Sadu ze starych odmian drzew sadowniczych występujących na terenie Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w gminie Stryków” - „Sad na Dworze”
101. Założenie Edukacyjnego Ogrodu Warzywno-Owocowego prowadzonego metodami permakulturowymi w
Niesułków-Kolonia
11. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego w Krynkach w ramach działań lokalnej społeczności
12. Ochrona czynna i monitoring rybitwy rzecznej w Dolinie Dolnej Soły PLB120004– kluczowym obszarze
Natura 2000 dla gatunku
13. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy w Krzeszowicach
14. Czynna ochrona bogatej w storczyki łąki modraszkowej znajdującej się na północny wschód od stacji
kolejowej Libiąż
15. Usuwanie roślinności inwazyjnej z wybranych miejsc będących we wstępnej fazie inwazji na terenie gminy
Krzeszowice
16. Leczenie dzikich zwierząt
17. Jerzmanowice - Przeginia gościnna dla ptaków
18. Czynna ochrona płazów w gminie Krzeszowice.

 

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotyp-13

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy