Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Konferencja LIFE.VISTULA.PL

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LIFE.VISTULA.PL - załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Oferta cenowa LIFEe -.VISTULA.PL - załacznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Oświadczenie LIFEe- .VISTULA.PL - załacznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Projekt umowy LIFE.VISTULA.PL załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Wykaz usług - załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne