Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

News

Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania rzek

Zmiany w programach środowiskowych doprowadzą do katastrofalnych szkód w ekosystemach rzek – alarmują organizacje skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki*. Chodzi o zapis dotyczący wsparcia budowy dróg wodnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), który dziś przy sprzeciwie przedstawicieli organizacji pozarządowych, zatwierdził Komitet Monitorujący (KM) przy Ministrze Rozwoju – sformułowanie „w celu podniesienia jej parametrów (...) do III klasy drogi wodnej” zmieniono na „w celu podniesienia jej parametrów (...) do co najmniej III klasy drogi wodnej”.

Zdaniem Koalicji umożliwi to finansowanie ze środków unijnych niszczenia naturalnych polskich rzek i przerabiania ich w kanały. Koalicja uważa to za kolejny krok w dewastacji przyrodniczego dziedzictwa narodowego, które i tak już mocno cierpi z powodu niewłaściwie prowadzonych prac hydrotechnicznych. Przyrodnicy podkreślają również, że takie działania stanowią zagrożenie nie tylko dla natury, ale także dla wielu ludzi, mieszkańców terenów nadrzecznych – poprzez wzrost zagrożenia powodziowego.

Już na początku marca Koalicja Ratujmy Rzeki, w liście do Ministra Rozwoju, domagała się usunięcia poprawki do POIiŚ proponowanej przez lobby żeglugowo-hydrotechniczne. Zwracano uwagę, że umożliwi to finansowanie całkowitej kanalizacji największych rzek Polski. Sygnatariusze listu podkreślali brak oceny strategicznej i konsultacji społecznych przed przyjęciem założeń rządowego programu rozwoju żeglugi śródlądowej oraz przed przystąpieniem do porozumienia AGN. Ostre kontrowersje budzi to, że poprawka została wprowadzona pomimo zdiagnozowanych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zagrożeń środowiskowych, wynikających z budowy dróg wodnych. Pominięto zalecenia Prognozy dotyczących konieczności przeprowadzenia dalszych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. Wszystkie protestujące organizacje zgodnie uważają, że powinno to nastąpić przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie dróg wodnych IV klasy w Polsce. Tymczasem wszystko procedowane jest na szybko i bez tych analiz.

Ta, z pozoru niewielka zmiana POIiŚ , oznacza możliwość finansowania inwestycji żeglugowych prowadzących do zamiany rzek w kanały żeglowne o głębokości minimum 2,8 m. Przypomina to trochę słynną sytuację z ustawą medialną i usunięciem 2 słów: „lub czasopisma” – mówi dr Marta Wiśniewska z Koalicji Ratujmy Rzeki, członek KM.

Dotychczasowe brzmienie POIiŚ umożliwiało finansowanie budowy dróg wodnych III klasy, o charakterze regionalnym i głębokości 1,8 m - co i tak już zagraża środowisku zwiększa ryzyko powodziowe, ale nie w takim stopniu, jak promowane obecnie drogi wodne klasy IV i V. Nowa wersja POIiŚ całkowicie ignoruje zdiagnozowane w Prognozie środowiskowej SOR zagrożenia dla wód powierzchniowych, różnorodności biologicznej, a co najważniejsze - dla adaptacji do zmian klimatu, w tym ograniczania skutków susz i powodzi, jakie stanowi przekształcanie rzek w głębokie kanały żeglugowe.

Naukowcy, organizacje ekologiczne, Zieloni, świadomi samorządowcy od lat zwracają uwagę na wzrost zagrożenia powodziowego w związku z przekształcaniem rzek na potrzeby żeglugowo-energetyczne, i brakiem w Polsce szerokich planów renaturyzacyjnych. Powinniśmy się uczyć na przykładach Renu i Missisipi, których skanalizowanie na potrzeby żeglugi znacząco zwiększyło częstotliwość i zakres wielkich powodzi - argumentuje Radosław Gawlik z Koalicji Ratujmy Rzeki, były wiceminister środowiska. Amerykanie i Niemcy inwestują obecnie ogromne środki w ochronę ludzi przed powodziami w dolinach tych uregulowanych rzek, dodaje Gawlik.

Według Koalicji Ratujmy Rzeki rozwój masowej żeglugi towarowej na rzekach Polski jest nieracjonalny z powodów ekonomicznych i ekologicznych. Koalicjanci są zgodni, że inwestowanie miliardów złotych środków budżetowych i wspólnotowych na nieefektywną ekonomicznie i szkodliwą środowiskowo budowę śródlądowych dróg wodnych jest nieuzasadnione - w szczególności wobec znacznego potencjału przewozowego polskich kolei, gotowych do przejęcia nowych ładunków i nie generujących istotnych, negatywnych skutków dla środowiska. Opowiadają się natomiast za rozwojem żeglugi opartej na zasadzie „dostosowywanie łodzi do rzek”, takiej która służy turystyce i rekreacji, a więc jest szansą dla odrzańskich i wiślanych gmin.

Pełny teksty do pobrania tutaj.

Kontakt z przedstawicielami Koalicji Ratujmy Rzeki :

dr inż. Marta Wiśniewska, Fundacja Greenmind
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 602 888 143


Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 605 037 417

 

06-04-2017 8:44:37

Aplikacja mobilna

   Po licznych tradycyjnych, papierowych wydawnictwach takich jak m.in. mapa, folder i album przyszła pora na pokazanie walorów doliny małopolskiej Wisły i jej starorzeczy w nowoczesnej formie aplikacji mobilnej. Właściciele smartfonów i tabletów będą z pewnością usatysfakcjonowani, gdyż w aplikacji udało się zaprezentować około 350 zdjęć prezentujących walory przyrodnicze i kulturowe tej części Polski. Aplikację "Małopolskim Szlakiem Wisły" można pobrać tutaj.
Poniżej, jako ciekawostkę, przedstawiamy migawkę z naszych prac nad tym projektem - wybór stylu i kolorystyki aplikacji.

projapk

14-12-2016 9:08:01

Szwajcarka znowu wyróżniona

W TVP ruszyła kampania reklamowa informująca jak wiele dobrego dla Polski zrobiły przedsięwzięcia finansowane przez Szwajcarię. W roli główniej wystąpiła tu nasza zrekonstruowana krypa - Szwajcarka. Oto spot dotyczący wiśliskowego projektu.

spot2

spot3

spot1

05-12-2016 10:23:55

Wiśliska z lotu ptaka

   Trwa jesienna wędrówka ptactwa. Na niebie często goszczą klucze żurawi i gęsi, a także stada mniejszych gatunków ptaków. Nie brak też pojedynczych wędrowców. Część migrantów zatrzymuje się, by żerować i odpoczywać na zasobnych w pokarm wiśliskach.

Zobaczmy jak z perspektywy ptasich migrantów wyglądają starorzecza Wisły.

chr
Wiślisko Chropań

bro
Wiślisko Broszkowice

stwis
Stare Wiślisko k. Oświęcimia

05-10-2016 13:49:36

TV over a pond

     There is still a lot of talk in the media about the Nowa Huta pond, which was just revitalized as part of the Vistula Oxbows project. Up until recently neglected, overgrown body of water regained its old surface and depth.

In the spring it will surely be a wonderful place for many birds living in water habitats. Other animals and aquatic plants will benefit as well. That is not all, as an island for birds and infrastructure elements such as platforms for nature observation and benches have been constructed as well. The clip can be viewed here.

 

film

12-01-2016 5:47:26