Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Jerzy Wróbel - Jest jednym z grupy założycielskiej Koła Ornitologów w Pisarzowicach.

  • Wykonanie, instalacja, utrzymanie i remonty pływających platform lęgowych dla rybitwy rzecznej na zbiorniach pożwirowych (tzw. stawach) w Obszarze NATURA 2000 i terenach przyległych, w tym na stawach karpiowych, np. w Porębie Wielkiej.    
  • Wykonanie monitoringu zasiedlenia, sukcesu lęgowego i liczebności rybitw rzecznych na platformach w miejscach gniazdowania odbędzie się na całym obszarze w którym zwodowane zostały platformy łącznie z prowadzonymi dotychczas projektami czynnej ochrony tego gatunku w całej Dolinie Górnej Wisły.

Przewidywanym rezultatem jest poprawa warunków gniazdowania dla rybitwy rzecznej poprzez zainstalowanie pływających platform lęgowych i w konsekwencji wzrost sukcesu lęgowego oraz zwiększenie się liczebności lokalnej populacji lęgowej tego gatunku.

Zakupy materiałów i sprzętu niezbędnego dla realizacji inicjatywy. Realizacja inicjatywy w tym min wykonanie i zwodowanie 6 platform. Wykonanie monitoringu zasiedlenia i uzupełnienie żwiru.

-

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Jerzy Wróbel

ul. Czernichowska 14, 43-332 Pisarzowice
tel. 604858513

Kontakt:
www.zielonesos.pl
email: gacki2@poczta.onet.plINFORMACJE O PROJEKCIE