Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Towarzystwo Bęczyńskie

Przygotowanie projektu remizy, dobranie składu gatunkowego i planu nasadzeń uwzględniającego preferencje środowiskowe poszczególnych gatunków.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia.
Zakup zaplanowanych ilości poszczególnych gatunków oraz przeprowadzenie nasadzeń.
Zabezpieczenie terenu remizy przed zgryzaniem przez sarny.
Zimowe zajęcia dla dzieci i młodzieży - obserwacja ptaków żerujących w remizie.
Jesienne zajęcia z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich.

Odtworzenie cennego, zanikającego środowiska przyrodniczego w tym zwiększenie lokalnej bioróżnorodności. Stworzenie/poprawa warunków do życia dla 2 gatunków.
Ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.
Utworzenie śródpolnej remizy.
Powstanie miejsca umożliwiającego prowadzenie ciekawych zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej.
Podniesienie świadomości przyrodniczej i wrażliwości na lokalne środowisko wśród uczestników zaplanowanych zajęć i warsztatów, wraz z integracją lokalnej społeczności.
Nawiązanie współpracy z Gminą Brzeźnica w zakresie lokalnej ochrony przyrody.
Podniesienie walorów krajobrazowych okolicy

Inicjatywa zrealizowana.

tutaj wpisz tekst

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU

Towarzystwo Bęczyńskie

Ul. Czerwone Maki 53/29,
30-392 Kraków
tel. 609 637 599

Kontakt: Danuta Giza
tel. 609 637 599
email: kachnakrz@o2.pl
INFORMACJE O PROJEKCIE