Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

News

Ptaki wybierają wiśliska

      W dziale "Do pobrania" udostępniliśmy tegoroczne wyniki obserwacji ptaków lęgowych na 26 starorzeczach. Odnotowano na nich lub w ich pobliżu ponad 40 gatunków. Awifauna badanych starorzeczy jest dość uboga, wynika to głównie z tego, iż większość starorzeczy jest zbiornikami o niewielkiej powierzchni. Na zarośniętych fragmentach  starorzeczy gniazdowały drobne ptaki wróblowate z rodzaju Acrocephalus, głównie łozówka, potrzos, rokitniczka oraz trzciniak. Spośród blaszkodziobych stwierdzono gniazdowanie krzyżówki, krakwy oraz  czernicy. Przedstawicielami  chruścieli  była  kokoszka, wodnik oraz łyska. Na sąsiadujących ze starorzeczami polach gniazdowała czajka, gatunek, który gwałtownie  zmniejsza swoją liczebność w Polsce. Starorzecza, wraz polami i łąkami i doliną rzeki, stanowiły doskonałe żerowiska bociana białego, bociana czarnego i błotniaka stawowego – gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.
      Stwierdzono gniazdowanie ośmiu gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: bączka, bąka, błotniaka stawowego, derkacza, dzięcioła zielonosiwego, gąsiorka, jąrzębatki  oraz zimorodka. Bączek, bąk oraz błotniak stawowy zasiedlały szuwary. Gąsiorek, jarzębatka oraz dzięcioł zielonosiwy nie są gatunkami wodno-błotnym. Dwa pierwsze gatunki zasiedlały na badanym terenie niewielkie zakrzaczenia, dzięcioł natomiast zadrzewienia. Derkacz był stwierdzany głównie na podmokłych łąkach w pobliżu starorzeczy. Zimorodek gniazduje w pionowych skarpach głównie nad rzekami, na starorzeczach natomiast chętnie żeruje.    
      Na szczególną uwagę zasługuje kompleks starorzeczy w pobliżu Spytkowic, wchodzących w skład niewielkiej, około 50 ha ostoi siedliskowej PLH120084 „Wiślisko”. Stwierdzono na nich gniazdowanie 1-2 par bąka, jednej pary błotniaka stawowego, a w sąsiedztwie jarzębatkę.

 bs
Młody błotniak stawowy

Fot. Marcin Karetta

05-12-2014 20:13:07