Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

News

Wizyty studyjne na wiśliskach

Projekt „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” zakłada szereg działań o charakterze edukacyjnym. Wychodzimy z założenia, że tylko społeczność lokalna świadoma walorów i znaczenia  przyrodniczego starorzeczy jest gwarantem tego, iż wszelkie przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ich ochrony spotykać się będą ze zrozumieniem mieszkańców gmin. Istotną  częścią  podejmowanych działań są wizyty studyjne  na terenie istniejących w danej gminie bądź w jej bliskim sąsiedztwie starorzeczy. Projekt zakłada, iż grupą odbiorców tych prelekcji będą: samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele lokalnych mediów, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy poszczególnych gmin i okolic.

Dotychczas odbyły się wizyty studyjne w następujących małopolskich gminach: Oświęcim (20.06), Drwinia (21.06), Przeciszów (24.06), Czernichów (25.06), Babice (26.06), Osiek (9.07), Brzeszcze (16.07). Wzięło w nich udział 36 osób. Uczestnikami prelekcji we wspomnianych gminach byli: nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele lokalnej władzy samorządowej (urzędnicy wydziałów: zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki komunalnej, inwestycji, czy promocji tamtejszych UG), sołtysi sołectw wchodzących w skład danej gmin oraz  przedstawiciele tzw. trzeciego sektora tj.  lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Każdą z wizyt prowadził przyrodnik, uczestniczący we wstępnej waloryzacji przyrodniczej wizytowanych starorzeczy, który prezentując i opowiadając o  najważniejszych , zagrożonych  wyginięciem gatunkach występujących na odwiedzanym terenie, dowiódł szczególnych walorów przyrodniczych starorzeczy, będących bogactwem naturalnym gmin.

Kontynuacja wizyt w kolejnych nadwiślańskich gminach objętych projektem nastąpi we wrześniu, kiedy to odbędą się prelekcje  m.in. na terenie gmin:  Spytkowice, Skawina, czy Kraków.Babice


Babice


Osiek


Osiek


Przeciszów


Brzeszcze


Brzeszcze

24-07-2013 8:22:41