Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

News

Nowa przydomowa oczyszczalnia ścieków

     We wrześniu br., w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego”, wykonano przydomową hydro-botaniczną oczyszczalnię ścieków w Smolicach, w gminie Zator, na terenie jednego ze starorzeczy objętych projektem (OSW/OSW/15.BA).

Dzięki tej realizacji starorzecze to zostało zabezpieczone przed szkodliwym działaniem środków chemicznych i biologicznych pochodzących z nieszczelnego zbiornika na nieczystości zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie wód starorzecza.

Wykonana oczyszczalnia spełnia wymagania średniej przepustowość 0,6 m3/d. Dodatkowo, aby zwiększyć efektywności pracy wyposażona została w programator czasowy umożliwiający sterowanie systemem pracy oraz wydajnością.

Oprócz standardowego złoża żwirowo-trzcinowego oczyszczalnię wyposażono w dodatkowy system osadników i separatorów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jakość wód po oczyszczeniu spełnia wszelkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zobacz galerię zdjęć z oczyszczalni.

03-11-2012 11:00:25