Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

News

Rzadkie chrząszcze żyją w wiśliskach

      W sezonie 2014 przeprowadzono inwentaryzację chrząszczy wodnych na wybranych 34  starorzeczach. Kreślinek nizinny (Graphoderus  bilineatus), został stwierdzony w 10 zbiornikach. Większość stanowisk znajduje się w sąsiedztwie stawów hodowlanych i należy przypuszczać, że wraz z nimi stanowi kompleks siedlisk, w których kreślinek nizinny tworzy dużą populację w rejonie doliny górnej Wisły. Gatunek ten znajduje się w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej programu Natura 2000.
      Ponadto stwierdzono obecność innego gatunku chronionego z kategorią VU na Czerwonej Liście (Pawłowski i in. 2002): kałużnicy czarnej (Hydrophilus  aterrimus) na jednym stanowisku. Na badanym obszarze jest rzadki. Gatunek zasiedla różnego rodzaju wody stojące, a także płynące, lecz preferuje wody o umiarkowanej trofii, zróżnicowane siedliskowo z  bogatą strukturą roślinności.
      Spośród gatunków zagrożonych, umieszczonych na Czerwonej Liście (Pawłowski i in. 2002),  oprócz  wyżej  wymienionej  kałużnicy  czarnej  stwierdzono  występowanie  dwóch innych  gatunków:  Spercheus  emarginatus  (kategoria CR) oraz  Enochrus bicolor  (kategoria EN). Pierwszy z nich występował łącznie w 13 starorzeczach,  natomiast  drugi  w  2.  S.  emarginatus występuje często i jest szeroko rozprzestrzeniony na badanym obszarze. Gatunek przebywa w korzeniach roślin wodnych i zasiedla różnego rodzaju zbiorniki wodne. Natomiast  E. bicolor jest uważany głównie za gatunek preferujący biotopy solniskowe, jednak jest on również regularnie choć niezbyt często notowany w innego typu wodach stojących.
      Warto również podkreślić fakt odnotowania gatunków rzadko odławianych w skali kraju, dla których znanych jest obecnie od kilku do kilkunastu stanowisk w Polsce, a które jednak nie zostały umieszczone na Czerwonej Liście. Są to Rhantus consputus (2 stanowiska), Hydrovatus cuspidatus (1 stanowisko), Hydroporus fufifrons (2 stanowiska), Laccobius gracilis (1 stanowisko) oraz Helophorus montenegrinus (2 stanowiska).  
     Podsumowując, spośród 34 starorzeczy objętych inwentaryzacją chrząszczy wodnych aż 23 należy uznać za cenne. To bardzo dobry wynik znakomicie potwierdzający przyrodniczą wartość małopolskich starorzeczy Wisły.

Pełen tekst waloryzacji jest dostępny w dziale "Do pobrania". 

kresKreślinek nizinny

Fot. Marcin Karetta

28-11-2014 13:40:12