Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

Wiadomości

Czas na bobra!

      Zima zaczyna powoli odchodzić, ustępując coraz cieplejszym podmuchom zbliżającego się przedwiośnia. Na wiśliskach niewiele się dzieje. Lód ciągle mocno trzyma lustro wody. Jednak ten przejściowy okres, z powracającymi atakami śniegu i mrozu, jest świetną okazją do obserwacji bobra. Te skryto żyjące ssaki, chętnie zasiedlające starorzecza Wisły jak i samą rzekę, wyczerpały już swoje podwodne zapasy. A w tej kryzysowej sytuacji zmuszone są do wychodzenia z wody na brzeg i poszukiwania świeżych gałązek. Wtedy właśnie mamy doskonałą okazję do ich obserwacji.

Bóbr poza wodą jest bardzo ostrożny. Choć jego naturalnym wrogiem jest jedynie wilk, który w tych okolicach nie występuje.

Po pracochłonnym ścięciu drzewa, bobry ogałacają koronę z mniejszych gałęzi, które zaciągają do wody. Tam, spokojnie i bez pośpiechu, obgryzaję je z kory.

Fot. Marcin Karetta

01-03-2013 13:03:23

Dobre i smutne wieści

      Wiosną 2012 r., dwa zespoły ornitologów przeprowadzały waloryzację ptasiego stanu na starorzeczach Wisły oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jeden z nich, liczący wiślańską awifaunę od Krakowa w dół rzeki, aż do granicy województwa małopolskiego, odnotował wiele ciekawych obserwacji. Stwierdzenia te są tym bardziej interesujące, że dotyczą sezonu lęgowego.
A jakie to gatunki udało się zaobserwować podczas prac terenowych? Spośród tych najciekawszych warto podkreślić obecność: żurawia, trzmielojada, błotniaka łąkowego, kokoszki wodnej, sieweczki rzecznej, uszatki, puszczyka, zimorodka, dzięcioła białoszyjego, jarzębatki, dziwonii, strumieniówki i obu słowików: szarego i rdzawego.


Dziwonia - samiec w godowej, karminowej szacie  Fot. Marcin Karetta


W czasie penetracji terenu odnotowano też niestety liczne przykłady zagrożeń dla egzystencji roślin i zwierząt zamieszkujących wiśliska. Wśród nich dominuje zanik starorzeczy spowodowany obniżeniem poziomu wód gruntowych, a także osuszanie, zanieczyszczanie i zaśmiecanie oraz duża presja na obszar starorzeczy ze strony ludzi i zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów.

17-02-2013 6:16:46

Renaturalizacja - jak to robią w Niemczech i Szwajcarii

Jak przywrócić Wiśle jej naturalny, dziki charakter, a jednocześnie zadbać o lepszą ochronę przeciwpowodziową? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali przedstawiciele Towarzystwa na rzecz Ziemi w Niemczech i Szwajcarii podczas 4-dniowej wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu "Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego.” Wzięli w niej udział także urzędnicy administracji samorządowej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, będący partnerami projektu.

Nieefektywne dotychczasowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe skłoniły Szwajcarów do podjęcia działań renaturalizacji rzek Thur i Aare na północy kraju. Podobne działania podjęto na rzece Izar na ternie Monachium w Niemczech. Jej efekty mogli podejrzeć uczestnicy wyjazdu, ale też porozmawiać z osobami wdrażającymi ten wieloletni projekt. "Niejednokrotnie byliśmy zaskoczeni wprowadzonymi rozwiązaniami technologicznymi, efektownym połączeniem ochrony przeciwpowodziowej z ochroną przyrody przy jednoczesnym zabezpieczeniu i udostępnieniu terenów cennych dla potrzeb turystycznych" - mówi Karol Ciężak z Towarzystwa na rzecz Ziemi, uczestnik wyjazdu.

"To modelowe rozwiązania renaturalizacji, które mają kluczowe znaczenie dla równowagi pomiędzy ochroną obszarów cennych przyrodniczo, a terenami rolniczo-budowlanymi. Będziemy starali się przenieść je na polski grunt" - mówi Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Zobacz galerię zdjęć z wizyty studyjnej.

18-11-2012 20:19:14

Piszą o nas

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat projektu, który ukazał się na łamach Dziennika Polskiego 12 listopada br.

Artykuł można przeczytać w elektronicznym wydaniu Dziennika.

14-11-2012 18:38:43

Nowa przydomowa oczyszczalnia ścieków

     We wrześniu br., w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego”, wykonano przydomową hydro-botaniczną oczyszczalnię ścieków w Smolicach, w gminie Zator, na terenie jednego ze starorzeczy objętych projektem (OSW/OSW/15.BA).

Dzięki tej realizacji starorzecze to zostało zabezpieczone przed szkodliwym działaniem środków chemicznych i biologicznych pochodzących z nieszczelnego zbiornika na nieczystości zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie wód starorzecza.

Wykonana oczyszczalnia spełnia wymagania średniej przepustowość 0,6 m3/d. Dodatkowo, aby zwiększyć efektywności pracy wyposażona została w programator czasowy umożliwiający sterowanie systemem pracy oraz wydajnością.

Oprócz standardowego złoża żwirowo-trzcinowego oczyszczalnię wyposażono w dodatkowy system osadników i separatorów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jakość wód po oczyszczeniu spełnia wszelkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zobacz galerię zdjęć z oczyszczalni.

03-11-2012 11:00:25