Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

Do pobrania

 

WYDAWNICTWA

 

Przewodnik turystyczny przyrodniczo-krajoznawczy "Małopolskim Szlakiem Wisły"

 

Album "Z biegiem górnej Wisły"

 

Folder "Starorzecza górnej Wisły"

 

Mapa "Wisła i wiśliska w Małopolsce"

- strona kartograficzna,

- strona informacyjna.

 

Tablice edukacyjne stojące przy wiśliskach
Numeracja tablic zgodna z numeracją starorzeczy.

 

Zestaw 10 plansz edukacyjnych

 

 

BADANIA PRZYRODNICZE

 

Wyniki waloryzacji botanicznej starorzeczy Wisły w 2015 r.

- tekst,

- schematy rozmieszczenia roślinności,

- dokumentacja fotograficzna.

 

Wyniki waloryzacji przyrodniczej starorzeczy Wisły w 2014 r.

- ważki (odcinek Jawiszowice-Dwory II),

- chrząszcze wodne,

- ptaki (odcinek Jawiszowice-Tyniec),

- rośliny (odcinek Jawiszowice-Tyniec): tekst, schematy i dokumentacja fotograficzna,

- rośliny (odcinek Tyniec-Otałęż): tekst, schematy i dokumentacja fotograficzna,

- ślimaki lądowe,

- ślimaki wodne,

- płazy i gady,

- małże.

 

Wyniki waloryzacji przyrodniczej starorzeczy Wisły w 2013 r.

- rośliny (odcinek Jawiszowice-Tyniec): tekst, schematy i dokumentacja fotograficzna,

- rośliny (odcinek Tyniec-Otałęż),

- ślimaki wodne,

- ślimaki lądowe,

- ważki (odcinek Jawiszowice-Tyniec),

- ważki (odcinek Tyniec-Otałęż),

- płazy i gady,

- ptaki (odcinek Jawiszowice-Tyniec): tekst i mapy,

- ptaki (odcinek Tyniec-Otałęż),

- małże.

 

Wyniki waloryzacji przyrodniczej starorzeczy Wisły w 2012 r.

- rośliny (odcinek Jawiszowice-Tyniec),

- rośliny (odcinek Tyniec-Otałęż),

- ślimaki lądowe,

- ślimaki wodne,

- płazy i gady,

- ptaki (odcinek Jawiszowice-Tyniec),

- ptaki (odcinek Tyniec-Otałęż),

- małże.

 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej starorzeczy Wisły w 2011 r.

- treść inwentaryzacji.

- schemat rozmieszczenia roślinności na starorzeczach,

- dokumentacja fotograficzna.

 

INNE MATERIAŁY

 

Prezentacje z konferenecji podsumowujących projkety "Chronimy Wiśliska" i "Natura znów się o(d)płaca" - Zator 18-20 X 2016 r.

Co dalej z ochroną i zagospodarowaniem Wisły?

- Piotr Rymarowicz,
Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego - podsumowanie działań;


- Tadeusz Zajac,
Projektowanie eksploatacji i rekultywacji w kierunku przyrodniczym;


- Wojciech Gałosz,
Znaczenie wysp dla ptaków;


- Marek Zając,
Wiślana Trasa Rowerowa w Małopolsce – doświadczenia z realizacji projektu;


- Józef Ratajczak,
Flis galarem po Wiśle – bariery i progi żeglugi;


- Ewa Sufin-Jacquemart,
Wisła i Odra zagrożone. Apel organizacji pozarządowych, naukowców, samorządów dotyczący planów rozwoju żeglugi śródlądowej na polskich rzekach.

 

Eksploatacja surowców mineralnych a Natura 2000 i ochrona przyrody

 

- Jacek Betleja i Mateusz Ledwoń,
Współpraca ornitologów z Krakowskimi Zakładami Eksploatacji Kruszywa, czyli jak prowadzić inwestycje potencjalnie zagrażające ptakom w obszarze Natura 2000;


- Jarosław Badera,
Konflikty społeczno-środowiskowe związane z działalnością górnictwa;

- Katarzyna Paciora i Wojciech Gałosz,
Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły – działania w ramach planowanego projektu LIFE+, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników żwirowni;

- Dominika Dąbrowska i Marek Sołtysiak,
Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego związane z rekultywacją żwirowni odpadami pogórniczymi;

- Mariusz Dyka,
Kluczowe wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska w świetle planowanej eksploatacji kruszyw na obszarach Natura 2000;

- Mariusz Dyka,
Przepisy regulujące zasady rekultywacji terenów po eksploatacji kruszyw, w szczególności w kierunku przyrodniczym;

- Tadeusz Zając,
Walory przyrodnicze terenów poeksploatacyjnych;

- Tomasz Wilk,
Ochrona ptaków na zbiornikach poeksploatacyjnych - przykłady kopalni Górażdże / Heidelberg Cement w Polsce.

 

Raport z królewskiego flisu po Wiśle AD 2015.

 

Program rewitalizacji górnej Wisły w Małopolsce wraz z załącznikami:

- Identyfikacja i opis zmian morfologii koryta Wisły wywołanych obwałowaniem i regulacją wraz z oceną ich wpływu na ryzyko powodziowe,

- Identyfikacja podstawowych działań rewitalizacyjnych w dolinie górnej Wisły wraz oceną wpływu wybranych rozwiązań na maksymalne przepływy i rzędne zwierciadła wody na przykładzie powodzi z maja 2010 roku,

- Opinia o celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle  i wybranych skutkach tej budowy,

- Koncepcja udrożnienia małopolskiej Wisły,

- Schemat rozmieszczenia polderów.

 

Prezentacje z III konferenecji wiśliskowej - Kraków 27 XI 2014 r.

- Piotr Rymarowicz, informacja o projekcie,

- Artur Radecki-Pawlik i Bartłomiej Wyżga, O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle i niektórych skutkach tej budowy,

- Robert Wawręty i Janusz Żelaziński, Identyfikacja podstawowych działań rewitalizacyjnych w dolinie górnej Wisły wraz z oceną wpływu wybranych rozwiązań na maksymalne przepływy i rzędne zwierciadła wody na przykładzie powodzi z maja 2010 roku,

- Marek Jelonek, Koncepcja udrożnienia małopolskiej Wisły.

 

Koncepcje zagospodarowania 15 starorzeczy - inż. Krzysztof Linek

 

Prezentacja "Założenia i wstępne wyniki efektywności przeciwpowodziowej rewitalizacji małopolskiej Wisły".
Autor: Wiceprezes Towarzystwa na rzecz Ziemi - Robert Wawręty.

 

Dokumentacja techniczna i historyczna zwodowanej krypy

- opis przedmiotu opracowania,

- wykorzystane źródła i osoby współpracujące,

- przegląd rozwiązań szkutniczych stosowanych szeroko w dawnej żegludze wiślanej,

- wybór i uzasadnienie rekomendowanej koncepcji,

- wymagania formalne i wymogi bezpieczeństwa,

- obmiar robót i dane do kosztorysu,

- rysunki techniczne projektu wykonawczego.

 

Prezentacje z II konferencji wiśliskowej - Oświęcim, 30 IX 2013 r.

- Piotr Rymarowicz, prezentacja projektu,

- Józef Ratajczak, Czego uczy nas rzeka? - flisactwo rekonstrukcyjne,

- Anna Rychła, Ważki starorzeczy nadwiślańskich okolic Oświęcimia,

- Joanna Zalewska-Gałosz, Starorzecza Wisły jako siedliska rzadkich gatunków roślin,

- Małgorzata i Tomasz Łaciak, Starorzecza - warsztat pracy dla herpetologa i ekoedukatora,

- Janusz Żelaziński, Optymalna strategia ochrony przeciwpowodziowej,

- Adrianna Nikiel, Turystyka rowerowa na małopolskim odcinku Wiślanej Trasy Rowerowej.