Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

Wiadomości

Otwarcie wystawy w Zatorze

  W dniu 24 lipca 2013 r., przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze, otwarto wystawę prezentujacą przyrodniczy świat małopolskiej Wisły. Zwiedzający dopisali, mieli mnóstwo pytań, a po zakończonych warsztatach wszyscy wrócili do domów z głowami pełnymi ciekawych informacji o tajemnicach żyjących tam roślin i zwierząt.

30-07-2013 12:01:53

Brzydkie kaczątka

      Jednym z wielu gatunków ptaków zakładających gniazda i wychowujących swe młode na starorzeczach Wisły jest łabędź niemy. Na przestrzeni wieków, przez wielu nazywany był ptakiem królewskim i zdobił swym pysznym wyglądem niejeden dworski czy pałacowy park.
Nim jednak łabędź ten zacznie onieśmielać bielą swego upierzenia, to musi przejść przez nieco mniej atrakcyjny wizualnie okres, dziecięcej i młodzieńczej szarości. I do tego właśnie okresu życia łabędzi niemych nawiązuje Hans Christian Andersen w swej znanej baśni "Brzydkie Kaczątko". 
Jest koniec lipca i takie wyrośnięte pisklęta ciągle jeszcze trzymają się swego skromnego ubarwienia. Sprawdźmy czy taka rodzinka jest na pobliskim wiślisku i policzmy tegoroczne, brzydkie kaczątka!Rodzina łabędzi niemych

Fot. Marcin Karetta

27-07-2013 10:02:44

Wizyty studyjne na wiśliskach

Projekt „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” zakłada szereg działań o charakterze edukacyjnym. Wychodzimy z założenia, że tylko społeczność lokalna świadoma walorów i znaczenia  przyrodniczego starorzeczy jest gwarantem tego, iż wszelkie przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ich ochrony spotykać się będą ze zrozumieniem mieszkańców gmin. Istotną  częścią  podejmowanych działań są wizyty studyjne  na terenie istniejących w danej gminie bądź w jej bliskim sąsiedztwie starorzeczy. Projekt zakłada, iż grupą odbiorców tych prelekcji będą: samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele lokalnych mediów, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy poszczególnych gmin i okolic.

Dotychczas odbyły się wizyty studyjne w następujących małopolskich gminach: Oświęcim (20.06), Drwinia (21.06), Przeciszów (24.06), Czernichów (25.06), Babice (26.06), Osiek (9.07), Brzeszcze (16.07). Wzięło w nich udział 36 osób. Uczestnikami prelekcji we wspomnianych gminach byli: nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele lokalnej władzy samorządowej (urzędnicy wydziałów: zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki komunalnej, inwestycji, czy promocji tamtejszych UG), sołtysi sołectw wchodzących w skład danej gmin oraz  przedstawiciele tzw. trzeciego sektora tj.  lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Każdą z wizyt prowadził przyrodnik, uczestniczący we wstępnej waloryzacji przyrodniczej wizytowanych starorzeczy, który prezentując i opowiadając o  najważniejszych , zagrożonych  wyginięciem gatunkach występujących na odwiedzanym terenie, dowiódł szczególnych walorów przyrodniczych starorzeczy, będących bogactwem naturalnym gmin.

Kontynuacja wizyt w kolejnych nadwiślańskich gminach objętych projektem nastąpi we wrześniu, kiedy to odbędą się prelekcje  m.in. na terenie gmin:  Spytkowice, Skawina, czy Kraków.Babice


Babice


Osiek


Osiek


Przeciszów


Brzeszcze


Brzeszcze

24-07-2013 8:22:41

Kolorowy bukiet starorzecza

      Na obrzeżach wiślisk, tam gdzie lustro wody przeszło stopniowo w podmokły grunt, spotkamy cały szereg obficie kwitnących roślin. Poszczególne gatunki zaskakują barwą, zapachem i zróżnicowaną budową kwiatów. Są tu florystyczni celebryci, prezentowani w większości przewodników krajoznawczych i przyrodniczych, a jest też liczna grupa mniej znanych roślin o równie ciekawym wyglądzie. Przedstawiamy kilka z nich.Łączeń baldaszkowy


Tojeść pospolita


Niezapominajka błotna


Siedmiopalecznik błotny


Wiązówka błotna

Fot. Marcin Karetta

20-07-2013 9:06:16

Rusza cykl wystaw fotograficznych!

      W dniach od 17 lipca do 1 sierpnia można zobaczyć plenerową wystawę fotografii „Wisła w Małopolsce”, której autorem jest Marcin Karetta. Ekspozycja znajduje się przed wejściem do Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Otwarciu wystawy, w dn. 17 lipca o godz. 17:00, będą towarzyszyć warsztaty prezentujące najciekawsze zdjęcia z doliny górnej Wisły. Zajęcia poprowadzi autor wystawy.  
Wystawa ma na celu przedstawienie piękna i różnorodności przyrodniczej starorzeczy górnej Wisły oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia względem przyrody występującej na wiśliskach. Starorzecza są ostoją dla wielu chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków. Mają wartość nie tylko lokalną,  ale są również jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych na terenie Polski.


10-07-2013 9:47:32