Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

Wiadomości

Wystawa w Wawrzeńczycach

      Już od 19 XII pięć stojaków z 20 dużymi zdjęciami o tematyce przyrodniczej doliny górnej Wisły znajdzie swe miejsce w Wawrzeńczycach. Wszystkie szczegóły znajdują się na plakacie. Zapraszamy!

Plakat----Wawrzenczyce

Plakat w większym rozmiarze jest do pobrania tutaj.

16-12-2014 13:36:09

Piżmaki nie narzekają

      Piżmak korzysta z łagodnej zimy i intensywnie żeruje. Przerwy wykorzystuje m.in. na toaletę. Na starorzeczach Wisły jest stałym mieszkańcem. Domostwo tego gatunku, zbudowane w obrębie wiśliska leżącego w pobliżu m. Brzeszcze, można zobaczyć na tej panoramie sferycznej.

pizmaly

Fot. Marcin Karetta

16-12-2014 12:09:56

Prezentacje z konferencji

      W dziale "Do pobrania - Wydawnictwa i inne materiały" udostępniliśmy cztery prezentacje z III konferencji wiśliskowej, która odbyła się w dn. 27.11.2014 r. w Krakowie. 

prezent

Jeden ze slajdów prezentacji przedstawiającej koncepcję udrożnienia małopolskiej Wisły dla ryb

06-12-2014 11:41:35

Ptaki wybierają wiśliska

      W dziale "Do pobrania" udostępniliśmy tegoroczne wyniki obserwacji ptaków lęgowych na 26 starorzeczach. Odnotowano na nich lub w ich pobliżu ponad 40 gatunków. Awifauna badanych starorzeczy jest dość uboga, wynika to głównie z tego, iż większość starorzeczy jest zbiornikami o niewielkiej powierzchni. Na zarośniętych fragmentach  starorzeczy gniazdowały drobne ptaki wróblowate z rodzaju Acrocephalus, głównie łozówka, potrzos, rokitniczka oraz trzciniak. Spośród blaszkodziobych stwierdzono gniazdowanie krzyżówki, krakwy oraz  czernicy. Przedstawicielami  chruścieli  była  kokoszka, wodnik oraz łyska. Na sąsiadujących ze starorzeczami polach gniazdowała czajka, gatunek, który gwałtownie  zmniejsza swoją liczebność w Polsce. Starorzecza, wraz polami i łąkami i doliną rzeki, stanowiły doskonałe żerowiska bociana białego, bociana czarnego i błotniaka stawowego – gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.
      Stwierdzono gniazdowanie ośmiu gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: bączka, bąka, błotniaka stawowego, derkacza, dzięcioła zielonosiwego, gąsiorka, jąrzębatki  oraz zimorodka. Bączek, bąk oraz błotniak stawowy zasiedlały szuwary. Gąsiorek, jarzębatka oraz dzięcioł zielonosiwy nie są gatunkami wodno-błotnym. Dwa pierwsze gatunki zasiedlały na badanym terenie niewielkie zakrzaczenia, dzięcioł natomiast zadrzewienia. Derkacz był stwierdzany głównie na podmokłych łąkach w pobliżu starorzeczy. Zimorodek gniazduje w pionowych skarpach głównie nad rzekami, na starorzeczach natomiast chętnie żeruje.    
      Na szczególną uwagę zasługuje kompleks starorzeczy w pobliżu Spytkowic, wchodzących w skład niewielkiej, około 50 ha ostoi siedliskowej PLH120084 „Wiślisko”. Stwierdzono na nich gniazdowanie 1-2 par bąka, jednej pary błotniaka stawowego, a w sąsiedztwie jarzębatkę.

 bs
Młody błotniak stawowy

Fot. Marcin Karetta

05-12-2014 20:13:07

Zatorskie ważki

      Zapraszamy do lektury pracy magisterskiej Pani Marty Boroń, która opisuje odonatofaunę (ważki) gminy Zator. Pracę można pobrać tutaj.
Praca ta nie jest bezpośrednio związana z działaniami w ramach projektu, jednak prezentuje istotne dane dotyczące cennego przyrodniczo obszaru doliny górnej Wisły. 

mixta
Żagnica jesienna - jeden z gatunków rozmnażających się na terenie gminy Zator

Fot. Marcin Karetta

04-12-2014 8:48:12