Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

Wiadomości

Publikacja o wiśliskowych ważkach

      Miło nam poinformować, że w piśmie naukowym "Odonatrix" poświęconym ważkom, ukazała się praca omawiająca występowanie dwóch gatunków ważek - straszki syberyjskiej i straszki pospolitej na starorzeczach Wisły w woj. małopolskim. Trzeba podkreślić, że dane do publikacji uzyskano podczas inwentaryzacji przeprowadzonych w ramach wiśliskowego projektu, któremu poświęcona jest niniejsza strona.

Najważniejsze wnioski do jakich doszli naukowcy potwierdzają kolejną, istotną przyrodniczą rolę badanych starorzeczy. Oto one:
1. Straszka syberyjska (gatunek  chroniony) jest stosunkowo częsty w dolinie Wisły, czyli starorzecza są dla niego ważne.
2. Starorzecza położone w międzywalu są szczególnie istotne, czyli zalewanie okresowe tych biotopów jest ważne dla tego gatunku i ciągłości populacji. 

Tutaj można pobrać pracę, której pełny tytuł brzmi: "Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły".

straszki

Straszki pospolite w czasie składania jaj

 

24-08-2015 9:27:28

Wisła konkursowa

      Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza i Wasza Wisła, trafiła do finału konkursu Rzeka Roku 2015 Klubu Gaja. 11 wybranych rzek we wrześniu konkurować będzie o tytuł podczas ogólnopolskiego, internetowego głosowania.

rzr

W konkursie Rzeka Roku Klub Gaja poszukuje niezwykłych miejsc nad rzekami, które jednoczą ludzi, mają własną opowieść i są istotne dla przyrody, historii czy kultury danej społeczności. Zaangażowanie osób zgłaszających rzeki do konkursu to rzeczywiste działanie na rzecz środowiska naturalnego, a także potrzeba by zadbać o te miejsca oraz promować wartości swojej lokalnej ojczyzny. A tym niezwykłym miejscem jest tzw. Mała Wisła, czyli jej górny bieg do ujścia Przemszy, który zgłosiliśmy do konkursu wraz z wiśliskami. 

Już dziś zachęcamy do głosowania na niezwykłe walory Wisły i jej wiślisk, a po wakacjach oczywiście będziemy się przypominać. Od września głosowanie!

06-07-2015 7:03:52

Wygody na wiśliskach

      Zapraszamy, również całymi rodzinami, nad starorzecza Wisły! Od tego sezonu, na każdego z nas czekają wiaty dające rewelacyjnie chłodny cień, wygodne ławy i masywne stoły oraz rowerowe stojaki. Absolutną nowością są solidne podesty umożliwiające komfortowe obserwacje roślin i zwierząt, na których to również można zażywać słonecznych kąpieli. Całość zagospodarowanego terenu obstawiona jest czystą wiedzą - tablicami edukacyjnymi, gdzie w przystępny i bogato ilustrowany sposób opisano różne aspekty życia tutejszej dzikiej społeczności. Do poszczególnych miejsc prowadzą wygodne, wymoszczone korą ścieżki.
Poniższe zdjęcia przedstawiają małą architekturę zamontowaną na starorzeczach (nr 478, 480 i 483) w miejscowości Grobla - gm. Drwinia.

1ok

2ok

3ok

4ok

5ok

6ok

7ok

17-06-2015 10:11:33

Raport z flisu

      W dziale "Do pobrania - Inne materiały" opublikowaliśmy "Raport z  królewskiego flisu po Wiśle AD 2015". Zapraszamy do ciekawej lektury, która opisuje dzieło doskonale ilustrujące fakt powrotu człowieka nad Wisłę. Raport można też pobrać tutaj.

Krolewski-Flis ok

25-05-2015 10:06:48

Oznakowanie ścieżek

      W terenie praca wre! Właśnie oznakowaliśmy ścieżki edukacyjne prowadzące na starorzecza. Trasy te bezpiecznie prowadzą w ciekawe przyrodniczo miejsca, gdzie często czaka już na nas mała, przyjazna architektura - ławki, ławy i podesty obserwacyjne, a także tablice edukacyjne prezentujące bioróżnorodność wiślisk.

ozn1

ozn2

ozn3

21-05-2015 8:17:13