Prezentacje - część pierwsza

Prezentacje - część druga

Zapraszamy na ostatnie już szkolenie „Segregujmy na serio", organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich oraz z The European Environmental Bureau. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12.02.2015 w Krakowie – Hotel Batory, ul. Gen. Sołtyka 19.

Tematyka spotkań dotyczy obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami, planowanych zmian, ich zastosowania oraz dobrych praktyk w Polsce i innych krajach UE, systemowych rozwiązań, działalności NGO w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie adresowane jest do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenieo ukończonym szkoleniu oraz materiały na płycie DVD (poradnik – Przyjazna środowisku gospodarka odpadami, wykłady prelegentów, filmy z cyklu „Milion ton śmieci").
Dotychczasowe szkolenia, które odbyły się w Poznaniu, Warszawie oraz Lublinie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spore emocje wśród uczestników wzbudzały planowane
w najbliższym czasie zmiany w prawie odpadowym, dlatego też na kolejnych szkoleniach szczególnie zwrócimy uwagę na te właśnie zagadnienia.Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do rozmowy, zadawania pytań, wymiany doświadczeń ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami. Będą mogli również zapoznać się ze wstępnymi wynikami monitoringu kosztów gospodarki odpadami w gminach przeprowadzonego w ramach projektu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Możliwość noclegu i zwrotu kosztów podróży*.

* Szczegóły w Regulaminie

Szkolenie poprowadzą:

Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska.
Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymii kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje
w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu".

Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autor i współautor licznych artykułów
w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Stanisław Kopciewski - absolwent 2 kierunków studiów na Politechnice Białostockiej - specjalność: Inżynieria Bezpieczeństwa i Technologia Maszyn oraz studiów podyplomowych Zarządzanie
i Gospodarowanie Odpadami na SGGW w Warszawie oraz Międzynarodowym Instytucie Zarządzaniai Marketingu w Gospodarce Żywnościowej. Autor wielu dokumentacji dot. uzyskania zezwoleń/pozwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz na tematy środowiskowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi i medycznymi jak też z zakresu diagnostyki technicznej. Od kwietnia 2009 roku właściciel Polskiego Centrum Innowacji i Wdrożeń, które świadczy profesjonalne usługi doradcze dla osób fizycznych i prawnych. Aktualnie członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz ekspert RDOŚ w Białymstoku. Promotor ekonomicznie uzasadnionych oraz przyjaznych dla człowieka i środowiska naturalnego rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Hanna Marlière - absolwentka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Od 2006 roku zawodowo związana z tematyką gospodarki odpadami, w szczególności zagospodarowaniem odpadów organicznych. Autorka licznych publikacji, planów i programów gospodarki odpadami, trener. Ekspert Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Federation Europeenne des Activites de la Depolution et de l'Environnement (FEAD) i European Compost Network (ECN), aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad kształtem prawa odpadowego w Polsce i Unii Europejskiej. Członek Rady Fundacji Pro terra,z którą realizuje liczne programy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Piotr Barczak – studiował w Poznaniu i Bremie, posiada tytuł magistra Geografii ze specjalizacją
w Gospodarce Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym. Pracował jako geodeta. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił dołączyć do świata organizacji pozarządowych, gdzie zajmował się tematyką gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. W 2013 roku dołączył do zespołu European Environmental Bureau, gdzie obecnie odpowiedzialny jest za politykę odpadów w EEB, reprezentującej głos około 140 europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska.

Joan Marc Simon - ekonomista. Specjalista od budowy międzynarodowych sieci współpracy zarówno w sektorze publicznym jak i w lokalnych oraz międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Od 2006 roku pracuje nad sprawami związanymi z odpadami i zasobami. Jego zainteresowania skupiają się na występowaniu w sprawach dotyczących interesu publicznego i nadzorowaniu wdrażania inicjatyw związanych z programem „Zero Odpadów". Założyciel i dyrektor Zero Waste Europe, międzynarodowej sieci współpracy zrzeszającej grupy „Zero Odpadów" z ponad 15 krajów i ponad 300 europejskich miast.

Michal Len - dyrektor RREUSE, stowarzyszenia mieszczącego się w Brukseli reprezentującego przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się re-use (ponowne użycie), repair (naprawa) i recycling (recykling). Pracuje dla tej organizacji od 2011 roku i specjalizuje się w sprawach związanych z odpadami, produktami oraz zatrudnieniem. Posiada dyplom Magistra Prawa Ochrony Środowiska (Environmental Policy and Regulation) z London School of Economics.

Program szkolenia
Dzień 1.

Prowadzący: Paulina Kupczyk-Kuriata
1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.
2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.
3. Planowanie w gospodarce odpadami - proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.

Dzień 2.

Prowadzący: Jerzy Ziaja
1. Gospodarka odpadami w krajach UE.
2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi
w wybranych krajach UE.
3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).

Prowadzący: Stanisław Kopciewski
1. Segregujemy na serio
2. Jak gospodarować odpadami w Polsce znając aktualną i prognozowaną politykę odpadową UE?
3. Praktyki segregacji odpadów - przykłady z terenu Zielonych Płuc Polski.
Prowadzący: Hanna Marlière
1. Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami - czyli jak efektywnie zbudować system
i nim zarządzać

Dzień 3.

Prowadzący: Piotra Barczak
1. Prezentacja Europejskiego Biura Ochrony Środowiska
2. Zagadnienia lobbyngu przy UE w sprawie odpadów. Formowanie koalicji
z interesariuszami
3. Mobilizacja i dalsze wspólne działania Sieci Odpadowych Aktywistów
Prowadzący: Joan Marc Simon
1. Prezentacja i warsztat Zero Waste Europe
Prowadzący: Michal Len
1. Prezentacja Rreuse - socjalny aspekt gospodarki odpadami z podkreśleniem przygotowania do ponownego użycia

Wszelkich informacji o szkoleniach udziela Katarzyna Jagodzińska-Kozieł: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel.: 791 077 220

 

 

Tematyka spotkań dotyczy obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami, planowanych zmian, ich zastosowania oraz dobrych praktyk w Polsce i innych krajach UE.Szkolenie adresowane jest do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz materiały na płycie DVD (poradnik – Przyjazna środowisku gospodarka odpadami, wykłady prelegentów, filmy z cyklu „Milion ton śmieci"). Dotychczasowe szkolenia, które odbyły się w Poznaniu, Warszawie oraz Lublinie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spore emocje wśród uczestników wzbudzały planowanew najbliższym czasie zmiany w prawie odpadowym, dlatego też na kolejnych szkoleniach szczególnie zwrócimy uwagę na te właśnie zagadnienia. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do rozmowy, zadawania pytań, wymiany doświadczeń ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami. Będą mogli również zapoznać się ze wstępnymi wynikami monitoringu kosztów gospodarki odpadami w gminach przeprowadzonego w ramach projektu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj.

Szczegółowych informacji udziela Specjalistka ds. szkoleń - Katarzyna Jagodzińska-Kozieł - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: 791 077 220

Program szkolenia:

Dzień 1.

Paulina Kupczyk-Kuriata

1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.

2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.

3. Planowanie w gospodarce odpadami - proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.

Dzień 2.

Jerzy Ziaja

1. Gospodarka odpadami w krajach UE.

2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi

w wybranych krajach UE.

3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).

 Stanisław Kopciewski

1. Segregujemy na serio.

2. Jak gospodarować odpadami w Polsce znając aktualną i prognozowaną politykę odpadową UE.

3. Praktyki segregacji odpadów - przykłady z terenu Zielonych Płuc Polski.

 

Szkolenia poprowadzą:

Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska.
Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi i kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu".

Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autori współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Stanisław Kopciewski - absolwent 2 kierunków studiów na Politechnice Białostockiej - specjalność: Inżynieria Bezpieczeństwa i Technologia Maszyn oraz studiów podyplomowych Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami na SGGW w Warszawie oraz Międzynarodowym Instytucie Zarządzania i Marketingu w Gospodarce Żywnościowej – IZMA. Autor wielu dokumentacji dotyczących uzyskania zezwoleń/pozwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz na tematy środowiskowe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i medycznymi jak też z zakresu diagnostyki technicznej. Od kwietnia 2009 roku właściciel Polskiego Centrum Innowacji i Wdrożeń, które świadczy profesjonalne usługi doradcze dla osób fizycznych
i prawnych. Doradca techniczny Polskiej Izby Ekologii Oddział w Poznaniu, ekspert RDOŚ w Białymstoku. Brał udział w opiniowaniu wielu inwestycji m in. transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej budowy elektrowni jądrowej w Republice Białoruś.

 

 

Towarzystwo na rzecz Ziemi zatrudni ekspertów do przeprowadzenia analizy gospodarki odpadami w wybranej gminie w ramach realizacji projektu pn. realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej specyfikacji zamówienia.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pod tym adresem mailowym można również uzyskać więcej informacji na temat naboru. Termin nasyłania zgłoszeń 31 grudnia 2014r.

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel/fax: 33 842 21 20, 33 844 19 34

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie z serii "Segregujmy na serio" tym razem w Lublinie. 
Szkolenie odbędzie się w Hotelu na Rogatce przy ul. Sielankowej 1 w dniach 27-28.11.2014r. 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Szczegółowe informacje - program, profile prowadzących - znajdziecie Państwo tutaj. 

 

Zapraszamy do pobrania i czytania publikacji:

Podrecznik-gospodarki-odpadami

 

Kolejne szkolenie  z serii "Segregujmy na serio" odbędzie się w dniach 20-21.10.2014 w Warszawie w Hotelu Hit przy ul. Ks. Ignacego Kłopotkowskiego 33. Dla osób spoza Warszawy przewidujemy możliwość noclegu oraz zwrotu całości lub części kosztów podróży. Zachęcamy do zapoznania się z  Programem szkolenia

Zgłoszenia na szkolenie prosimy składać poprzez formularz zgłoszeniowy. 

Informacje dotyczące dojazdu znajdziecie Państwo tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Jagodzińską-Kozieł - 
 - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
,">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">
 - tel: 791 077 220

 

Serdecznie zapraszamy na  inauguracyjne szkolenie „Segregujmy na serio" które odbędzie się w dniach 15-16.10.2014 w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, na terenie MTP (ul. Głogowska 14, Poznań).

Szkolenie to rozpocznie cykl dwudniowych spotkań poświęconych gospodarce odpadami w naszym kraju. Podsumujemy efekty funkcjonowania systemu od czasu kiedy gminy przejęły obowiązek gospodarowania odpadami. Przede wszystkim jednak skupimy się na kolejnych, planowanych w najbliższym czasie zmianach w prawie odpadowym. Zaprezentujemy dobre przykłady nie tylko z zagranicy, ale także te z polskich gmin. Kolejne szkolenia odbędą się w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu i Krakowie. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w gminach, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić ten  formularz zgłoszeniowy.  O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi i kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje
w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu".

Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autor i współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Marek Goleń – doktor nauk ekonomicznych. Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej "rewolucją śmieciową". Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt: "Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST". Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych wystąpień medialnych na temat reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualnie współtworzy dla Ministerstwa Środowiska analizy na potrzeby realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12) nakazującemu ustawodawcy zmianę przepisów w zakresie w jakim nie przewidują maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program

Dzień 1.

Prowadzący: Paulina Kupczyk-Kuriata
1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.
2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.
3. Planowanie w gospodarce odpadami - proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.

Dzień 2.

Prowadzący: Jerzy Ziaja
1. Gospodarka odpadami w krajach UE.
2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi
w wybranych krajach UE.
3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).

Prowadzący: Marek Goleń
1. Autorski model segregacji odpadów komunalnych.
2. Dobre praktyki segregacji - przykłady z polskich gmin.

Wszelkich informacji o szkoleniach udziela Katarzyna Jagodzińska-Kozieł: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 791 077 220

W wyniku wstępnej analizy danych pochodzących ze wszystkich miast powyżej 100 tys. mieszkańców wybraliśmy pierwsze gminy, w których przeprowadzimy analizy szczegółowe. Będą to Lublin oraz Białystok.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia Punku Konsultacyjnego drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz podczas dyżurów telefonicznych pod nr: 519 789 665 - w poniedziałki od godziny 16.00 do 18.00,  środy od 8.00 do 16 oraz w piątki od 14.30 – 18.00.