Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Towarzystwo na rzecz Ziemi realizuje projekt w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej.

Przedsięwzięcie finansowane jest z grantu Fundacji Batorego.

Cel projektu : Wsparcie działań w obszarze ochrony przyrody, zmian klimatu, gospodarki odpadami, wsparcie społeczności zagrożonych rozwojem konwencjonalnych źródeł energii, udział w postępowaniach administracyjnych, udział w Koalicji Ratujmy Rzeki,  monitorowanie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, wsparcie lokalnych aktywistów w przypadku zgłoszenia inwestycji/zdarzenia zagrażającego środowisku.

 

 batory

tyt22606

Tytuł szkolenia: „Prawo głupcze” - Jak skutecznie podejmować interwencje w obronie przyrody i rzek.

Szkolenia w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070

MERYTORYCZNY PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

- Prawne uprawnienia oraz metody interwencji w przypadku łamania prawa – (Prawnik z Franka Bolda praktyk, przedstawiciel Koalicji Ratukmy Rzeki)

- Skuteczna komunikacja o przypadkach łamania prawa – warsztaty - (dziennikarz)

II DZIEŃ

- Narządzia do interwencji w przypadku łamania prawa - praktyczny instruktaż użytkowania portalu praworzeki.eko-unia.org.pl – (przedstawiciel Stowarzyszenia EKO-UNIA)

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – MOKRADŁA– (wykład) - dr.hab Wiktor Kotowski CMOK, KRR)

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – RZEKA– (wykład) - Mateuszem Grygorukiem )

GODZINOWY PROGRAM SZKOLENIA

9.00 -11.00 - ZAJĘCIA

11.00 - 11.15 - przerwa

11.15 – 13.15 - ZAJĘCIA

13.15 – 13.45 - lunch

13.45 – 15.45 - ZAJĘCIA

16.00 – 18.00 - ZAJĘCIA

Terminy i miejsca szkoleń

Lp

Data

Wydarzenie

Miejsce

1

26-27.01.2019

Szkolenie

Warszawa

2

16-17.02.2019

Szkolenie

Wrocław

3

16-17.03.2019

Szkolenie

Kraków

UWAGI ORGANIZACYJNE

Beneficjenci projektu powinni uczestniczyć w jednym z trzech szkoleń, w zaproponowanych powyżej terminach. Program wszystkich szkoleń jest taki sam. Osoby które ukończą szkolenie uzyskają certyfikat „Certyfikowany obrońca rzek KRR”. Na jedno szkolenie przewidujemy 16 osób

Prowadzimy zapisy na szkolenia do wyczerpanie miejsc w danym teminie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia prosze wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie pytań czy wątpliwości możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 605 638 989.

Zapraszamy!

 

tyt22606

 

 

I SPOTKANIE MONITORINGOWE

Program

DATA: 22-23 września 2018

MIEJSCE: Wrocław, EkoCentrum


SZCZEGÓLOWY ROGRAM SPOTKANIA

22.09.2018 – godzin: 17:30 - 22:00 - Spotkanie monitoringowe cz. I

Zebranie organizacyjne w Ekocentrum,  przejście/przejazd do Hydropolis - wejście o 18:30 [ul. Na Grobli 17], Powrót do Ekocentrum (kolacja i rozmowy tematyczne) [ul. Świętego Wincentego 25AC]

23.09.2018 – godzina: 10:00 – 16:00 - Spotkanie monitoringowe cz. II  w EkoCentrum

10:00 – 12:00 Przegląd działań w Koalicji - krótkie omówienie poszczególnych działań

12:00 - 12:30 Ocena dotychczasowych działań KRR, wyzwania na przyszłość, rekomendacje dla Koalicji Ratujmy Rzeki

12:30 - 13:15 Przerwa obiadowa

13:15 - 13:45 Komunikacja

13:45 - 14:15 Sprawy bieżące: konsultacje polityki ekologicznej, sprawa programu retencji, Ramowa Dyrektywa Wodna - kampania,

14:15 - 14:45 Aktywizacja członków Koalicji - dyskusja

14:45 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 15:30 Wypracowanie planów i harmonogramu

15:30 - 16:00 Podsumowanie

Spotkanie jest realizowane w ramach projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2018r. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.

tyt22606

 

Szanowni Państwo,

Nasz Partner projektu Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" rozpoczął rekrutację do projektu " Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach monitoringowych oraz szkoleniach.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, jak i dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod  linkiem
Zapraszamy do składania zgłoszeń, termin ich nadsyłania to 31.07.2018.

Projekt " Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

tyt22606

 

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. :

"Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych"

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, zwane dalej Realizatorem Projektu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7.

 

1. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2019r.

 

2. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z  programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.

 

3. Celem głównym projektu jest podniesienie przygotowania minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki do skutecznego monitorowania prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód w okresie 20 miesięcy poprzez rozwój i wykorzystania następujących narzędzi:

 

a) utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego (50 ekspertyz prawno-środowiskowych, 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego);

b) utworzenie, popularyzacja oraz utrzymanie przez minimum 3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych;

c) przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących dla NGO strażniczych punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji obywateli(raport z głównymi wnioskami wynikającymi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych);

d) podniesienie kompetencji minimum 48 działaczy i działaczek z minimum 10 NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją.

 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

6. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.


Dofinansowanie projektu z UE:
697 872,50 zł.

 

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy