Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

W ramach projektu pod powyższym tytułem Towarzystwo na rzecz Ziemi wykonało    i zwodowało 3 duże platformy  dla rybitw rzecznych. Dzięki temu powstało miejsce  lęgowe dla ok. 57 par rybitw rzecznych, które utraciły naturalne miejsca lęgowe,  na okres ok. 10 lat (3 platformy * 16 m2 16 m2 * 1,2 pary/ m2 (średnie zagęszczenie par na platformach) = 57,6 pary).

Wykonane platformy mają następujące parametry:

  • Platforma o wymiarach 4m x 4 m.
  • Pływaki z beczek plastikowych.
  • Wyporność platformy - 5 ton.
  • Konstrukcja szkieletu ze stalowych kątowników, płaskowników i ceowników.
  • Podłoga drewniana, impregnowana, z zamontowanymi schronieniami dla piskląt.
  • Na podłodze rozścielony żwir gruby, niełamany w ilości około 2,5 tony.

Platformy zostały zwodowane w maju 2014 roku na żwirowni Zakole A Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa (położonej na granicy Zatora i Jankowic) i niezwłocznie po zwodowaniu zostały zasiedlone przez ptaki. Wybrany zbiornik jest odpowiednio duży oraz leży w pobliżu kompleksów stawowych oraz doliny Wisły, co zapewnia rybitwom odpowiednią bazę pokarmową. Na wybranym do zwodowania platform zbiorniku nie wolno pływać i uprawiać sportów wodnych, jedynymi osobami upoważnionymi do używania sprzętu pływającego są pracownicy kopalni kruszywa.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Towarzystwo na rzec Ziemi, we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich rozpoczęło realizację projektu pt: „Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”, dofinansowanego w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

 

W pierwszym etapie projektu monitorować będziemy wysokość opłat za odbiór odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie w 300 wybranych gminach. Porównamy również efektywność zbiórki w tych miejscowościach. Następnie przeprowadzimy szczegółowa analizę 20 przypadków gmin „wyróżniających” się zarówno  pozytywnie jak i negatywnie. Monitoring szczegółowy polegać będzie na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem - przegląd uchwał przyjętych przez gminy, analiza ich zgodności przepisami krajowymi, analiza warunków przetargów, złożonych ofert i  umów zawartych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Ponadto przeanalizowane zostaną  roczne  sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi woj. i WIOŚ w zakresie: terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobie ich zagospodarowania, liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady, osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Przeanalizujemy również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gosp. odpadami w gminach.  Przypadki w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu. Przez cały czas trwania projektu funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego każdy będzie mógł skorzystać z porady prawnej, zgłosić sytuacje problemowe, pytania, prośby o interwencję itp. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości planujemy skierowanie sprawy do odpowiedniego organu Przygotujemy internetowy poradnik zawierający schemat działań jakie można podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wzory pism (skarg, wniosków) itp. Przeprowadzimy również szkolenia   skierowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz do zainteresowanych mieszkańców.

 

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia Punku Konsultacyjnego drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz podczas dyżurów telefonicznych pod nr: 519 789 665 - w poniedziałki od godziny 16.00 do 18.00,  środy od 8.00 do 16 oraz w piątki od 14.30 – 18.00.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Barbara Gajewska – 787 269 974

 

Już siedem gmin, objętych obszarami Natura 2000, korzysta ze wsparcia w ramach projektu „100 %Natury”. Wśród nich znalazły się: Krośnice, Czaplinek, Górowo Iławieckie, Hrubieszów, Mieroszów, Kołaczyce, Lubowidz. Są to gminy które dostrzegają potencjał w obecności Natura 2000 na swoim terenie i starają się go wykorzystać, podejmują działania edukacyjne, promocyjne, wykorzystują przyjazne środowisku technologie,  rozbudowują infrastrukturę turystyczną. Niektóre zrealizowały już szereg działań, inne są na początku drogi. Jednak wszystkie w projekcie widzą szansę lokalnego rozwoju,  dzięki promocji pod wspólną marką - marką Natura 2000.

W ramach projektu walory przyrodnicze i turystyczne, każdej gminy zostaną zaprezentowane na antenie TVP w cyklu telewizyjnym „100% Natury”. Turyści odwiedzający będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych przewodników multimedialnych, wykorzystujących aplikacje mobilne do pobrania na smartfony i tablety. Będzie to oferta skierowana do turystów którzy są bardziej wymagający, szukają alternatywy dla turystyki masowej, szukają czystego środowiska, kontaktu z naturą, wysokiej jakości usług, kontaktu z lokalną społecznością. Gminy uczestniczące w projekcie będą miały możliwość prezentacji swojej oferty na Targach POLEKO 2015.

Jeszcze  trzy gminy mają szansę na udział w projekcie „100% Natury”.  Wystarczy wypełnić formularz konkursowy, i wysłać zgłoszenie.  Na naszej stronie internetowej znajdują się również szczegółowe informacje na temat konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 23 maja 2014 roku.

 Informacji na temat konkursu udziela Barbara Gajewska -  tel. 787 269 974, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

 

Konkurs skierowany jest do gmin, które w całości lub w części zostały objęte siecią Natura 2000. Dla 10 gmin laureatów zostaną przygotowane filmy prezentujące gminę i jej walory przyrodnicze oraz multimedialne przewodniki, wykorzystujące aplikacje mobilne. Wartość wsparcia przypadającego na gminę wyniesie 180 tys. PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursowym.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 10 kwietnia 2014 roku. 

Pliki do pobrania:

http://www.tnz.most.org.pl/100procent/regulamin_konkursu.pdf

http://www.tnz.most.org.pl/100procent/formularz_zgloszeniowy.doc

Towarzystwo na rzecz Ziemi po otrzymaniu szeregu niepokojących informacji od mieszkańców gminy Andrychów postanowiło przyjrzeć się bliżej sprawie istniejących i planowanych inwestycji narciarskich w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Warto zaznaczyć, iż Gmina na moderowanej przez siebie stronie BIP nie poinformowała społeczeństwa o przystąpieniu do zmiany studium. I co najważniejsze próba zmiany studium wdrażana jest przez Gminę pomimo jasnego i uzasadnionego sprzeciwu mieszkańców.

7 Stycznia 2013 r. Towarzystwo wystąpiło do Urzędu Miejskiego w Andrychowie z wnioskiem o udostepnienie materiałów związanych z uzgadnianym projektem „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów”. Mimo, iż materiały te stanowią informację publiczną, a na ich wykonanie przeznaczono środki publiczne, Gmina Andrychów 13 stycznia 2013 r, czyli już po otrzymaniu negatywnej opinii z RDOŚ w Krakowie odmówiła ich udostepnienia.

Nie tylko czas załatwienia ale również forma przesłanej z Urzędu Gminy Andrychów odpowiedzi, pozostaje kwestią dyskusyjną, gdyż o stanowisku Urzędu poinformowano Towarzystwo w lakonicznym piśmie pomijając zapisy i wymagania ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Pomimo, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie odmówiła uzgodnienia projektu zmiany Studium, Towarzystwo wezwało Gminę do usunięcia nieprawidłowości oraz udostepnienia żądanych dokumentów.

Wystąpiliśmy również z wnioskiem o udostepnienie szeregu innych opracowań powoływanych w dokumentacji zmiany studium. Dokumentacje te dla autorów projektu zmiany studium stanowiły trzon uzasadnienia przyjętych rozwiązań a jednak z ich treścią również nie mieliśmy dotąd możliwości się zapoznać.

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy