Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

tyt22606

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. :


"Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych"

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, zwane dalej Realizatorem Projektu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7.

 

1. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2019r.

 

2. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z  programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.

 

3. Celem głównym projektu jest podniesienie przygotowania minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki do skutecznego monitorowania prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód w okresie 20 miesięcy poprzez rozwój i wykorzystania następujących narzędzi:

 

a) utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego (50 ekspertyz prawno-środowiskowych, 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego);

b) utworzenie, popularyzacja oraz utrzymanie przez minimum 3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych;

c) przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących dla NGO strażniczych punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji obywateli(raport z głównymi wnioskami wynikającymi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych);

d) podniesienie kompetencji minimum 48 działaczy i działaczek z minimum 10 NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją.

 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

6. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.


Dofinansowanie projektu z UE:
697 872,50 zł.

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy