Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Strona projektu: www.nso.info.pl

 
      Rozgłos związany z konfliktem wokół budowy obwodnicy Augustowa spowodował, że o Naturze 2000 słyszeli już niemal wszyscy, ale raczej kojarzy się im ona z problemami, dodatkowymi kosztami i ograniczeniami. Także na szczeblu lokalnym wdrażanie Natury 2000 wiązało się niejednokrotnie z konfliktami i protestami. Przykładem może być chociażby gmina Zawoja, gdzie władze przeprowadziły referendum przeciwko powołaniu ostoi dla ochrony głuszca. W efekcie władze i społeczności lokalne dobrze wiedzą, że mają tą „Naturę”, ale obawiają się jej i nie wiedzą jak ją spożytkować. W dodatku w wielu gminach lokalni decydenci, stojąc na przegranej pozycji, trwonią energię i społeczną aktywność na bezsensowne protesty przeciwko powołanym ostojom.

Proces tworzenia sieci N2000 w Polsce w zasadzie się zakończył (pozostała do powołania niewielka liczba ostoi siedliskowych, z których część pokrywa się z już powołanymi ostojami ptasimi), ale w wielu miejscach władze, społeczeństwo są nadal nastawione na NIE, nie dociera do nich, że "co się stało, to się nie odstanie" i że trzeba przestawić się na myślenie pozytywnie. Są przykłady harmonijnego współżycia z Naturą 2000 i jej wykorzystania (np. gmina Przeciszów w rej. Oświęcimia, nie protestuje, tylko zgłasza projekty związane z wykorzystaniem i ochroną ostoi Dolina Dolnej Skawy). Ale nawet takie projekty nie są wypromowane, są "przytłoczone" przez negatywne doniesienia o „Naturze”, bo te się lepiej sprzedają (choć informacja, że można zarabiać na Naturze 2000 też może być sensacją). A takich pozytywnych przykładów, gdzie mieszkańcy akceptowali czy wręcz domagali się powołania ostoi N2000 jest więcej, chociażby gmina Krzyżanowice (ostoja Graniczny meander Odry), wieś Dobków (ostoja Góry Kaczawskie) czy gminy Wińsko i Wołów (ostoja Dolina Łachy).

Efektywna edukacja nt. Natury 2000 i jej promocja musi być oparta o lokalne przykłady - nie da się efektywnie promować Natury 2000 bez lokalnych sukcesów, klucz do sukcesu leży na dole, w gminach i powiatach.

Doświadczenia wnioskodawcy wskazują, że konsekwentne działania promocyjne i informacyjne mogą przyczynić się do w miarę bezkonfliktowego powołania ostoi Natura 2000, tak jak miało to miejsce w zdecydowanej większości gmin objętych naszym projektem „Promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Kotlinie Oświęcimskiej”.

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy