Gmina Czaplinek położona jest w południowo–wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie drawskim. Zajmuje obszar około 365 km2.

 

       image004             image002

 

Jest to miejsce w Polsce, gdzie można znaleźć ciszę nad jeziorem i zobaczyć krążące nad wodą bieliki, miejsce, gdzie białe żagle jachtów na wodzie spotykają się z kajakami i łabędziami, miejsce, gdzie ze wzgórz rozciąga się imponujący widok, a w dolinach płyną czyste rzeki, gdzie zabytki historii spotykają się z cudami natury. Nie są to zatłoczone Mazury, ale centrum Pojezierza Drawskiego, jednego z najciekawszych regionów fizyczno-geograficznych w Polsce, słynącego z pięknej rzeźby terenu, czystych jezior i wspaniałych lasów. Najważniejszą miejscowością jest oczywiście Czaplinek, liczący ponad 7000 mieszkańców, będący gospodarczym, turystycznym i kulturalnym centrum całego regionu, związanego z jeziorem Drawsko. Czaplinek to również centrum turystyki aktywnej. Jezioro Drawsko to oczywiście żagle, zarówno duże jachty i małe żaglówki, szkółki żeglarskie i deski windsurfingowe, liczne zatoki, wyspy i długa linia brzegowa tego jeziora to raj dla żeglarzy.
Czyste jeziora sprzyjają nurkowaniu, w wodach jeziora Kaleńskiego odbywają się mistrzostwa Polski w łowiectwie podwodnym. Z wód jezior i rzek korzystają kajakarze –w Czaplinku zaczyna się szlak kajakowy Drawy im. Ks. Kard. Karola Wojtyły, który także tutaj pływał kajakiem. Urocze okolice sprzyjają rowerzystom – to w Czaplinku jest największa sieć szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim. Czaplinek to także dobra marka – to z nim związane są „Miody Drahimskie" oraz sielawa wędzona, będące regionalnymi produktami województwa zachodniopomorskiego.

 

 

         image001              image005


Obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska" jest jedną z największych w kraju ostoi ptaków (153 906,1 ha), obejmującą swym zasięgiem najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmenty Pojezierza Drawskiego, w tym gminę Czaplinek. Największym jeziorem w ostoi jest jezioro Drawsko (pow. 1872 ha, max. gł. 79,7 m), zaliczane do najgłębszych jezior krajowych (2. miejsce w Polsce) zaś największą rzeką jest Drawa, która wypływa z rezerwatu „Dolina Pięciu Jezior". Obszar ten, ukształtowany geologicznie przez lądolód skandynawski, charakteryzuje znaczne zróżnicowanie krajobrazowe. Występują tu liczne formy polodowcowe oraz liczne doliny rzek i jeziora, głównie o charakterze jezior rynnowych. Można tu także spotkać liczne wąwozy, parowy, bezodpływowe zbiorniki wodne, bagna i torfowiska. Na terenie chronionym występuje ponad 50 jezior różnej wielkości, które charakteryzują się urozmaiconą linią brzegową, często wysokimi brzegami porośniętymi lasami bukowymi.

 

                                     

Obszar Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie"

o powierzchni 31949,3 ha obejmuje swym zasięgiem takżeimage003

gminę Czaplinek.
„Jeziora Czaplineckie" są unikalnym obszarem na

Pomorzu Zachodnim charakteryzującym się zróżnicowaną

budową geomorfologiczną, urozmaiconymi warunkami

hydrograficznymii krajobrazowymi, co przekłada się na

bogactwo flory i fauny tego obszaru.