Między potężnym pasmem Karpat, a precyzyjniej rzecz ujmując Beskidem Niskim i Pogórzem Ciężkowicko-Strzyżowskim leży kraina o oryginalnie brzmiącej nazwie - Doły Jasielsko-Sanockie. Jest to szereg płaskich kotlinek porozdzielanych płatami niskich pogórzy.

 

W tym urokliwym regionie, którego znaczną część zajmuje dolina rzeki Wisłoki, leży gmina Kołaczyce. Obejmuje swymi granicami powierzchnię 60 km2, a zamieszkana jest przez blisko 8500 osób. Z urzędowego punktu widzenia zajmuje północno-wschodnią część powiatu jasielskiego, a ten leży na zachodnich rubieżach województwa podkarpackiego. Poza samymi Kołaczycami ten samorządowy organizm tworzą miejscowości: Bieździadka, Bieździedza, Krajowice, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka i Sowina.

 

                                                                   K Mgla

 

 Gmina jest świetnie skomunikowana dzięki lokalizacji przy trasie łączącej Jasło i Rzeszów. Najbliższym większym miastem jest oddalone o zaledwie 11 km Jasło, a pozostali sąsiedzi Kołaczyc, to gminy Frysztak, Brzostek i Brzyska oraz wspomniane już Jasło. Funkcjonują tu dobre połączenia autobusowe z Krosnem, Tarnowem i Krakowem, a dla lepszego poznania tych okolic wytyczono kilka szlaków turystycznych.
Otwarty pejzaż pól i łąk gminy urozmaicają kompleksy leśne, z których największy porasta Garb Warzycki na południowej granicy. Wśród leśnych ostępów skrywa się najważniejsza atrakcja turystyczna, a mianowicie wzgórze zamkowe "Golesz" o potrójnej wartości:
- historycznej, gdyż do dziś zachowały się ruiny umocnień obronnych zamczyska z XIV wieku,
- geologicznej i florystycznej, gdyż istniejący tu rezerwat przyrody o tej samej nazwie, chroni zarówno efektowne wychodnie skał piaskowca ciężkowickiego oraz las grądowy, w którego runie występują chronione gatunki roślin, a są to m.in.: obrazki alpejskie i storczyki - buławniki mieczolistne.

 

 

                         kol Wisloka1         K rez slo

 

 

 

Potwierdzeniem wysokich walorów przyrodniczych gminy, i to o znaczeniu europejskim, są dwie ostoje siedliskowe programu Natura 2000 jakie tu utworzono: "Wisłoka z dopływami" i "Golesz".
Świadectwem burzliwej historii tych okolic są cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej, a każda z tych nekropolii powstała na bazie indywidualnego projektu.

 

                         Kol kosc          Kol cment 39