• Konkurs dla gmin - Wszytkie gminy na których terenie utworzone zostały obszary Natura 2000 będą mogły wziąć udział w konkrusie. Wyłonionych zostanie 10 gmin lauretów dla które wezmą udział w następujcych działaniach projektu:
  •  
    • Cykl 10 filmów telewizyjnych - powstanie cykl telewizyjny złożony z dziesięciu 25 minutowych odcinków prezentujących wybrane miejsca, sposób wdrożenia i efekty funkcjonowania sieci Natura 2000. Będą promować miejsca w których władze i społeczność lokalna podejmą działania na rzecz wykorzystania potencjału istniejących na ich teranie ostoi N2000. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na antenie TVP2, umieszczenie w serwisie youtube.com, stronie internetowej projektu oraz oddane do dyspozycji gmin biorących udział w projekcie. Film będzie też dokumentował działania podjęte na rzecz wykorzystania potencjału ostoi Natura 2000, w tym w ramach niniejszego projektu.
    • Przewodniki multimedialne wykorzystujące aplikacje mobilne - Aplikacje będą multimedialnym przewodnikiem po ścieżkach przyrodniczych w każdej z gmin, uwzględniającym informacje na temat sieci Natura 2000. Za pomocą aplikacji turysta będzie mógł poznawać przyrodę i historię odwiedzanego miejsca. Przewodnik będzie zawierał multimedialne: tekst (PL lub ENG), lektora (PL lub ENG), zdjęcia, ilustracje, odgłosy przyrody, materiały filmowe, mapa z GPS, kompas, dane dotyczące: noclegów, atrakcji.
    • Udział w targach POLEKO 2015 - Przygotujemy stoisko projektu oraz gmin biorących w nim udział na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO. Będziemy z jednej strony promować ostoje Natura 2000 i gminy, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie, jako miejsca warte odwiedzenia, z drugiej zachęcać inne samorządy do podejmowania podobnych inicjatyw.
    • Ogólnopolska konferencja z udziałem wszystkich uczestników projektu, mediów i zainteresowanych osób, której celem będzie podsumowanie projektu, prezentacja i promocja jego wyników, wymiana doświadczeń i prezentacja możliwych (dalszych) działań związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000 łącznie z potencjalnymi źródłami finansowania.